Αρχές ενσυνειδητότητας

Διδάσκουσες: Φ. Λέκκα & Ρ. Παλαιολόγου

Περιεχόμενο:

Ενσυνειδητότητα είναι μια βασική ανθρώπινη δεξιότητα που αφορά στην επίγνωση της υποκειμενικής εμπειρίας και της συμμετοχής στο παρόν. Ως δεξιότητα είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί μέσω της συστηματικής πρακτικής στην εμπρόθετη εστίαση της προσοχής σε ένα ερέθισμα (π.χ. στην αναπνοή, το σώμα, τις σωματικές αισθήσεις κ.ά.), συνδυασμένη από ένα ειδικό τρόπο προσέγγισης της εμπειρίας που χαρακτηρίζεται από δεκτικότητα, ενδιαφέρον, αποδοχή και καλοσύνη απέναντι σε ό,τι είναι παρόν (ευχάριστο ή δυσάρεστο).

Η συστηματική άσκηση στην ενσυνειδητότητα:

  • Σταθεροποιεί το νου και αποκαλύπτει τη διεργασία και τα μοτίβα με τα οποία λειτουργεί, οδηγώντας σε προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του μηρυκασμού (rumination) και της ανησυχίας (worry) που βρίσκονται στη βάση της κατάθλιψης και του άγχους.
  • Οδηγεί στην επίτευξη μεταγνωσιακής επίγνωσης, δηλαδή της ικανότητας αντίληψης των σκέψεων απλώς ως σκέψεις, ως παροδικά φαινόμενα του νου και όχι ως πιστές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας
  • Ενισχύει την κατάλληλη συναισθηματική αυτορρύθμιση, καθώς διευκολύνει την απεμπλοκή από το περιεχόμενο δυσλειτουργικών σκέψεων και έτσι εξασθενεί το συναισθηματικό φορτίο τους
  • Ενισχύει την ενσυνείδητη απόκριση στις δυσκολίες, έναντι των δυσλειτουργικών επίκτητων αντιδράσεων που γίνονται αυτόματα και ανεπίγνωστα.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Η εισαγωγή των συμμετεχόντων στη θεωρητική έννοια της ενσυνειδητότητας
  • Η πρακτική εξάσκηση στην εμπρόθετη και εστιασμένη προσοχή
  • Η διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης και εφαρμογής της ενσυνειδητότητας στην καθημερινή και την επαγγελματική ζωή τους.

Βιβλιογραφία:

  • Baer, R. (Ed) (2014, 2nd edition). Mindfulness-Based Treatment Approaches: Clinician’s Guide to Evidence Base and Applications. Academic Press
  • Segal, Z. V., Williams, M. J., Teasdale, J. D. (2013). Mindfulness – Based Cognitive Therapy for Depression (2nd edidtion). The Guilford Press

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα