Τεχνικές και μέθοδοι Α',Β',Γ',Δ'

Διδάσκουσες: Κ. Αγγελή, Χ. Βαρβέρη, Γ. Κακλαμάνη

Περιεχόμενο:
Η σειρά εισηγήσεων σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων περιλαμβάνει τρεις γενικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται αρχικά το σκεπτικό παρέμβασης και ο τρόπος δόμησης του θεραπευτικού σχεδιασμού, βάσει της κατανόησης της διατύπωσης περίπτωσης και της διαμόρφωσης λίστα προβλημάτων. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι γνωσιακές, συμπεριφοριστικές και εστιασμένες στο συνασίσθημα τεχνικές που χρησιοποιούνται στη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Και οι δύο ενότητες είναι εμπλουτισμένες με πολλές βιωματικές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές, προβολή βίντεο και εργασία σε μικρές ομάδες πάνω σε κλινικά περιστατικά. η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση περιστατικών σε όλα τα στάδια της θεραπείας: Αξιολόγηση, διατύπωση περίπτωσης, θεραπευτικός σχεδιασμός, πορεία παρέμβασης και αποτελέσματα παρέμβασης.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα