Σεξουαλικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση

Διδάσκων: Κ. Παπασταμάτης

Περιεχόμενο:
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι αρκετά συχνές στη ζωή των ανθρώπων με σημαντική επίπτωση στις σχέσεις τους αλλά και συνολικά στην ψυχολογική τους κατάσταση. Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται διεξοδικά τα προβλήματα σεξουαλικής επιθυμίας, διέγερσης, οργασμού και σεξουαλικού πόνου-σπασμού στη γυναίκα και στον άνδρα, σύμφωνα με την ταξινόμηση του DSM 5. Αναλύεται διεξοδικά η κλινική συμπτωματολογία (κριτήρια) της κάθε δυσλειτουργίας, συζητούνται οι διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί και ακολουθεί εκτεταμένη και λεπτομερής παρουσίαση - διαμέσου κλινικών παραδειγμάτων - των σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών. Η αιτιολογική και θεραπευτική αυτή προσέγγιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών βασίζεται στις αρχές της sex therapy των Masters & Johnson και στη βοήθεια της γνωσιακής - συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, η οποία διερευνά και τροποποιεί διαστρεβλωμένες αντιλήψεις γύρω από τη σεξουαλικότητα. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με ευρεία αναφορά στους πιο πρόσφατους προβληματισμούς της επιστήμης της σεξολογίας δηλ. την υπερσεξουαλικότητα και την ασεξουαλικότητα.

Βιβλιογραφία:

  • Βαϊδάκης Ν. (2005). Η Σεξουαλική Συμπεριφορά του Ανθρώπου. Εκδόσεις ΒΗΤΑ.
  • Βαϊδάκης Ν. (2016). Πρόωρη (Γρήγορη) Εκσπερμάτιση. Εκδόσεις ΒΗΤΑ.
  • Yitzchak M. Binik & Kathryn S. K. Hall. (Eds). (2014). Principles and Practice of Sex Therapy, 5th Edition, The Guilford Press, New York
  • Epstein, N.B., & Baucon, D.H. (2002). Ενισχυμένη γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία ζευγαριών. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
  • Spence, S.H. (1991). Psychosexual Therapy. A Cognitive – Behavioural Approach. Chapman & Hall, London
  • Carnes, P. (1983). Out of the shadows. Minneapolis: CompCare Publishers.
  • Bogaert, A. F. (2012). Understanding asexuality. Lanham: Rowman & Little field Inc.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα