Βασικές αρχές Ψυχοφαρμακολογίας Α', Β'

Διδάσκουσα: Α. Θεοδώρου

Περιεχόμενο:
Στόχος των εισηγήσεων είναι η εξοικείωση των σπουδαστών/-τριών με βασικές έννοιες της ψυχοφαρμακολογίας και η κατανόηση των ιδιοτήτων και μηχανισμών δράσης των κύριων κατηγοριών ψυχοτρόπων φαρμάκων. Παρουσιάζονται οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εισαγωγή στην νευροανατομία και νευροφυσιολογία ( βασικές ανατομικές και λειτουργικές δομές του εγκεφάλου, λειτουργία των νευρώνων, συνοπτική παρουσίαση της νευροδιαβίβασης και των νευροδιαβιβαστών)
 • Ιστορική αναδρομή βιολογικών θεραπευτικών προσεγγίσεων στην ψυχιατρική
 • Παρουσίαση βασικών αρχών φαρμακολογίας (φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική, τοξικότητα, ανάπτυξη νέων φαρμάκων)
 • Βασικές αρχές της θεραπείας των ψυχώσεων, τυπικά και άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα
 • Βιολογικό υπόστρωμα της διπολικής διαταραχής, βασική θεραπευτική αντιμετώπιση, σταθεροποιητές της διάθεσης
 • Βιολογικό υπόστρωμα διαταραχών της διάθεσης, θεραπεία κατάθλιψης, είδη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων
 • Βιολογικό υπόστρωμα αγχωδών διαταραχών και διαταραχών ύπνου. Αγχολυτικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στις διαταραχές ύπνου
 • Βιολογικό υπόστρωμα προσοχής και μνήμης, φάρμακα για σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και νόσο Alzheimer

Βιβλιογραφία:

 • Julien, R.M. (2003). Βασικές Αρχές Ψυχοφαρμακολογίας . Αθήνα. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.
 • Sinacola, R.S., & Peters-Strickland, T. (2008). Βασική Ψυχοφαρμακολογία για Ψυχολόγους και Ψυχοθεραπευτές. Αθήνα: Εκδόσεις Γκότσης.
 • Stahl, S.M. (2012). Stahl's Essential Psychopharmacology. Cambridge University Press.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα