Παρουσιάσεις περιστατικών στο ΙΕΘΣ

Διδάσκουσα: Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Η εφαρμογή της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεωρίας στην πράξη, μέσα από την ανάλυση κλινικών περιπτώσεων αποτελεί σημαντικό κλειδί στην εκπαίδευση στην Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ). Στο παρόν μάθημα, αναλύονται κλινικές περιπτώσεις διαφορετικής συμπτωματολογίας και καταδείχνεται πώς εφαρμόζεται η ΓΣΘ στην κλινική πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαμόρφωση περίπτωσης, στις ιδιαιτερότητες της θεραπευτικής σχέσης, ανάλογα με την διαμόρφωση περίπτωσης καθώς και στον θεραπευτικό σχεδιασμό. Ενθαρρύνεται ο διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας και η εργασία σε μικρές ομάδες.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα