Διατύπωση περίπτωσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων μέσω κλινικών παραδειγμάτων και αξιοποίησής της στη θέση θεραπευτικών στόχων

Διδάσκουσα: Ι. Γιαννοπούλου

Περιεχόμενο:
Διατύπωση συμπτώματος, προβλήματος, περίπτωσης – Τι περιλαμβάνει και σε ποια στοιχεία του ιστορικού στηρίζεται. Κλινική διατύπωση του περιστατικού, με βάση το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο και τη διατύπωση των 4 Π (4P). Συμπεριφορική διατύπωση ABC – Λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς. Γνωσιακή-συμπεριφορική (ΓΣ) διατύπωση– Σκέψεις, εικόνες, αναμνήσεις/ Συναισθήματα/ Συμπεριφορά. Πυρηνικές πεποιθήσεις και γνωστικές υποθέσεις. Αναπτυξιακή προσέγγιση στη ΓΣ διατύπωση περίπτωσης. Συστημική ΓΣ διατύπωση περίπτωσης.

Σημειώσεις:
Διατύπωση περίπτωσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων

Βιβλιογραφία:

  • Ι. Γιαννοπούλου (2012). Η γνωσιακή-συμπεριφοεριστική θεραπεία με παιδιά και εφήβους: η σημασία της συστημικής προσέγγισης (σελ. 33-44). Στο: Μ. Ζαφειροπούλου, Ντ. Χαρίλα, Π-Α. Αβαγιανού (Επιμ.) Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο.
  • Giannopoulou, I., Lardoutsou, S. & Kerasioti, A. (2014). CBT Parent Training Program for the management of young children with behavior problems: A pilot study. Hellenic Journal of Psychology, 11, 241-257.
  • Giannopoulou, Ι., Dikaiakou, Α. & Yule. W. (2006). Group CBT intervention for PTSD symptoms in children following the Athens 1999 earthquake – a pilot study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 11, 543-553.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα