Κονταξή Ευανθία

Η Ευανθία Κονταξή σπούδασε Ψυχολογία στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Συνέχισε τις σπουδές της, ως μεταπτυχιακή υπότροφος του Χριστοδουλάκειου Ιδρύματος, στο 3ετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε στην Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Μετέπειτα, εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών, από όπου αποφοίτησε με Άριστα. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει την Βασική Εκπαίδευση στην Διαλεκτική Συμπεριφοριστική Θεραπεία, που οργανώθηκε από τον Κλάδο Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς σε συνεργασία με το Βehavioral Tech του Lineham Institute. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, είναι πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, καθώς και της European Association for Behavioural and Cognitive Therapy. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, αλλά και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί και εκπαιδευτεί σε δομές ψυχικής υγείας, όπως στο Ειδικό Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοκοσομείο Πειραιά - "Μεταξά", στο «Μιχαλήνειο» Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του ΕΟΚΦ (ΠΙΚΠΑ), στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων. Εργάστηκε ως εξωτερική επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (ΕΚΠΑ), όπου επί σειρά ετών οργάνωνε και συντόνιζε το ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης «Διαχείριση Άγχους και Επίλυση Προβλημάτων». Ως εξωτερική επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, πραγματοποιεί εισηγήσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου με θέμα "Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις", ενώ παράλληλα οργανώνει και συντονίζει το Ψυχοεκπαιδευτικό Ομαδικό Πρόγραμμα: Εκμάθηση Δεξιοτήτων Διαλεκτικής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Ασκεί ιδιωτικά το επάγγελμα του ψυχολόγου και είναι εισηγήτρια σε ιδιωτικά κολλέγια. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες παρουσιάσεις και ομιλίες σε διάφορους φορείς και συνέδρια και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: e_kontaxi@yahoo.gr και η προσωπική της ιστοσελίδα: http://evanthiakontaxi.com/

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα