Α' ενότητα - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Εισαγωγή

2. Συμπεριφοριστική Ανάλυση και Γνωσιακές Συμπεριφοριστικές Τεχνικές

3. Αγχώδεις διαταραχές

4.Θεραπεία ζεύγους & οικογένειας

5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

6. Συναισθηματικές διαταραχές

7. Διαταραχές διατροφής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑΣ (διεξάγονται Κυριακές)

 1. Κυριακή 17 & 24 Ιανουαρίου 2021, 10.00 - 15.00
  Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία
  Ν. Χαρίλα
 2. Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, 10.00 - 15.00
  Ιστορική αναδρομή / εξέλιξη του γνωσιακού - συμπεριφοριστικού μοντέλου στη θεραπεία παιδιών και εφήβων
  Α. Καλαντζή - Αζίζι & Γ. Κακλαμάνη
 3. Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, 10.00 - 15.00
  Ανάγκες των παιδιών και παράμετροι της γονεϊκής συμπεριφοράς: πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και ψυχοπαθολογία
  Κ. Αγγελή
 4. Κυριακή 11 Απριλίου 2021, 10.00 - 15.00
  Θεραπεία οικογένειας σε σχέση με προβλήματα παιδιών και εφήβων
  Α. Καλαντζή-Αζίζι & Μ.Ι. Αργυροπούλου
 5. Κυριακή 18 Απριλίου 2021, 10.00 - 15.00
  Παρουσίαση περιστατικών από τη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
  Α. Σοφιανοπούλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσίες, ομαδική εργασία, γραπτές εξετάσεις