Κάττουλας Μάνος

Ο Μάνος Κάττουλας γεννήθηκε στην Αθήνα και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1997. Το 2008 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την αντίστοιχη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλαβε τον τίτλο της Ειδικότητας της Ψυχιατρικής το 2009 εργαζόμενος στον Ευαγγελισμό. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς και είναι πιστοποιημένος στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς και την European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Επίσης, στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων στην Επαρκώς Καλή Γονεïκότητα (Good Enough Parenting) των J.P. Louis και Karen McDonald Louis. Τέλος, εκπαιδεύτηκε στην ατομική καθώς και στην ομαδική Θεραπεία Σχημάτων και είναι πιστοποιημένος θεραπευτής και επόπτης Ατομικής και Ομαδικής Θεραπείας Σχημάτων από τη Διεθνή Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων (ISST).

Έχει εργαστεί ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Επιστημονικός Συνεργάτης στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), οργανώνοντας (μεταξύ άλλων) την κλινική μελέτη «Εφαρμογή του Απαρτιωτικού Ψυχολογικού Θεραπευτικού προγράμματος για την Ψυχωσική Συνδρομή» σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ και συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Ομαδική Θεραπείας Σχημάτων για Οριακούς Ασθενείς».

Έχει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και πολλές δημοσιευμένες περιλήψεις ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Συμμετέχει ως συντονιστής των Ομάδων Αυτογωσίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών καθώς και ως εκπαιδευτής και επόπτης του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Σχημάτων. Εργάζεται ιδιωτικά από το 2009 στην Αθήνα.

Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι mkattoul@med.uoa.gr

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα