Σοφιανοπούλου Αναστασία

H Αναστασία Σοφιανοπούλου είναι απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του ιδίου Τμήματος. Από τον Ιούλιο 2012 είναι Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς στη γνωσιακή/ συμπεριφοριστική κατεύθυνση. Μετεκπαιδεύτηκε επί έξι μήνες στο «Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας» (“Lehr- und Forschungspraxis”) του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Έχει διδάξει σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια του Προγράμματος Ψυχολογίας, και έχει συμμετάσχει με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά Συνέδρια. Έχει συνεργαστεί στην προσαρμογή στα ελληνικά διάφορων θεραπευτικών εγχειριδίων στο χώρο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, καθώς και στη συγγραφή άρθρων και επιστημονικών κεφαλαίων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Από το 2008 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα και είναι Υπεύθυνη Αξιολόγησης Νέων Περιστατικών στο Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων (ΤμηθεΠΕ). Από τον Σεπτέμβριο 2008 εργάζεται ως Ψυχολόγος στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών και τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως υπεύθυνη για την ψυχολογική/ συμβουλευτική υποστήριξη των ΦμεΑ. Διδάσκει σε προπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος Ψυχολογίας και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά.

Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: ansofian@psych.uoa.gr