Ελεύθερη πρόσβαση στις παρουσιάσεις της Διαδικτυακής Διημερίδας της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών διοργάνωσε στις 3-4 Δεκεμβρίου 2022 Διαδικτυακή Διημερίδα, στην οποία παρουσιάστηκαν εργασίες των σπουδαστών. Κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων και για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της διημερίδας, η πρόσβαση σε όλες τις παρουσιάσεις είναι ελεύθερη.

 
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
 
Προεδρείο: Κ. Καραμανή
 
Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία σε ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμό: Αποτελεσματικότητα, ο ρόλος της θεραπευτικής σχέσης και των χαρακτηριστικών του θεραπευτή (Παρουσίαση)
Μ.Ε. Αρβανιτάκη, Σ. Κατούδη
Εφαρμογή και αποτελεσματικότητα Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών πρωτοκόλλων σε ΛΟΑΤ κοινότητες (Παρουσίαση)
Ι. Βασδέκη, Κ. Καραμανή
Η στάση των ΓΣ θεραπευτων απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ θεραπευομενους (Παρουσίαση)
Λ. Ιωάννου, Υ. Πέννα
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
 
Προεδρείο: Ε. Κουβαράκη
 
Γυναικείες σεξουαλικές διαταραχές και Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (Παρουσίαση)
Δ. Γαζή, Υ. Πέννα
Γνωσίες elite αθλητών σε ομαδικά & ατομικά αθλήματα και σύγχρονες παρεμβάσεις (Παρουσίαση)
Ε. Διαμάντη, Υ. Πέννα
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of self‐ compassion and emotion regulation» (Παρουσίαση)
Μ. Παπασάικα, Ε. Κουβαράκη
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (Παρουσίαση)
Μ. Πλιάκου, Α. Νίκα
Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων (Παρουσίαση)
Α. Τσιρίκου, Α. Νίκα
Η σχέση μεταξύ των Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων και των Διαταραχών Προσωπικότητας του Cluster C: Συστηματική ανασκόπηση (Παρουσίαση)
Α. Παναγιωτόπουλος, Χ. Βαρβέρη
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «Mechanism of change in dialectical behavior therapy» (Παρουσίαση)
Μ. Γιαγκίνη, Σ. Μαυροειδή
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
 
Προεδρείο: Ντ. Χαρίλα
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ορθορεξίας: ορισμός, χαρακτηριστικά, αιτιολογία και θεραπευτικές παρεμβάσεις (Παρουσίαση)
Φ. Φραγκέτη – Κεραμά, Χ. Βαρβέρη
Αποτελεσματικότητα της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως ομαδικής θεραπείας/ ψυχοεκπαίδευσης για τη διαχείριση του στρες σε ενδοκρινολογικούς ασθενείς (Παρουσίαση)
Ζ. Σιούτη, Ντ. Χαρίλα
Αποτελεσματικότητα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας ατόμων με διαταραχή της διάθεσης που προσήλθαν στο Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) (Παρουσίαση)
Γ. Αβραάμ, Ντ. Χαρίλα
Νευρογένεση και Νευροπλαστικότητα μέσω της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ) στις Αγχώδεις και Συναφείς Διαταραχές (Συστηματική Ανασκόπηση) (Παρουσίαση)
Α. Βλάχου, Ντ. Χαρίλα
Θεραπείες τρίτου κύματος της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας σε οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια (Συστηματική ανασκόπηση) (Παρουσίαση)
Γ. Πρατήλα, Ντ. Χαρίλα
Αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ μέσω ατομικής θεραπείας στη διαχείριση του θυμού (Βιβλιογραφική ανασκόπηση) (Παρουσίαση)
Δ. Όουενς, Ντ. Χαρίλα
Γνωσιακές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις για την αϋπνία στην τρίτη ηλικία (Παρουσίαση)
Κ. Ζολώτα, Φ. Λέκκα
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4
 
Προεδρείο: Μ. Λεμονούδη
 
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «Can Shame Memories Become a Key to Identity? The Centrality of Shame Memories Predicts Psychopathology» (Παρουσίαση)
Ν. Μαζαράκη, Μ. Λεμονούδη
Εκπαίδευση δεξιοτήτων αύξησης της ενσυναίσθησης (empathy training): Περιγραφή των τεχνικών και ανάλυση του τρόπου εφαρμογής τους (Παρουσίαση)
Κ. Αθανασίου, Μ. Λεμονούδη
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «Procrastination and stress: Exploring the role of self-compassion» (Παρουσίαση)
Κ. Αθανασίου, Μ. Λεμονούδη
Σύγκριση της E-CBT με την Παραδοσιακή Δια Ζώσης CBT Ψυχοθεραπεία (Παρουσίαση)
Δ. Σούφρα, Ν. Νακόπουλος
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «Effect of Prolonged Exposure Therapy Delivered Over 2Weeks vs 8Weeks vs PresentCentered Therapy on PTSD Symptom Severity in Military Personnel. A Randomized Clinical Trial» (Παρουσίαση)
Χ. Γκίκας, Π. Μυτσκίδου
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση του άρθρου «Commitment to a Purpose in Life: An Antidote to the Suffering by Individuals With Social Anxiety Disorder» (Παρουσίαση)
Δ. Σούφρα, Π. Μυτσκίδου
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5
 
Προεδρείο: Α. Σοφιανοπούλου
 
Η αποτελεσματικότητα της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης σε παιδιά και εφήβους με αγχώδεις διαταραχές, στρες, ιδεοψυχαναγκαστικές και συνδεόμενες διαταραχές και διαταραχές τικ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (Παρουσίαση)
Ε. Καρακίτσου, Α. Σοφιανοπούλου
Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία στις Αγχώδεις Διαταραχές Εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) Υψηλής Λειτουργικότητας (Παρουσίαση)
Ε. Κοντιζά, Κ. Σοφιανοπούλου
Ομαδικά προγράμματα γονέων εφήβων με ΔΕΠΥ (Παρουσίαση)
Α. Παλίδη, Κ. Σοφιανοπούλου
Ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για ενήλικες με ΔΕΠ-Υ (Βιβλιογραφική ανασκόπηση και συμπεράσματα από αντίστοιχες ομάδες στο ΙΕΘΣ) (Παρουσίαση)
Χ. Γκίκας, Σ. Γεωργουτσάκου
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «A Mobile Phone–Based App for Use During Cognitive Behavioral Therapy for Adolescents With Anxiety (MindClimb): User-Centered Design and Usability Study» (Παρουσίαση)
Ε. Καρακίτσου, Π. Μυτσκίδου
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Adults With ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials» (Παρουσίαση)
Μ. Πλιάκου, Π. Μυτσκίδου
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 6
 
Προεδρείο: Ε. Κονταξή
 
Η εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των Υπερδιαγνωστικών μοντέλων στις Διαταραχές απορρύθμισης του συναισθήματος σε ομαδικό πλαίσιο: Η περίπτωση του Ενοποιημένου Πρωτοκόλλου του Barlow (Παρουσίαση)
Ο. Καρβέλα, Ε. Κονταξή
Η εκπαίδευση στις δεξιότητες Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, ως υπερδιαγνωστική παρέμβαση για την διαχείριση της συναισθηματικής απορρύθμισης (Παρουσίαση)
Α. Κύργιου, Ε. Κονταξή
Παρουσίαση και κριτική ανασκόπηση άρθρου: «The use of dialectical behavior therapy skills training as stand-alone treatment: A systematic review of the treatment outcome literature» (Παρουσίαση)
Κ. Σκουλούδη, Ε. Κονταξή
Θεωρία των κοινωνικών συγκρίσεων και εφαρμογές (Παρουσίαση)
Κ. Γεωργόπουλος, Ρ. Παλαιολόγου
ΓΣΘ και το Μοντελο MBSR για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου (Παρουσίαση)
Ε. Παπάζογλου, Ρ. Παλαιολόγου
Η σεξουαλικότητα την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 και η γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες (Παρουσίαση)
Π. Παπαδόπουλος, Κ. Καράμπελα
Θετική Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπείας: Πρωτόκολλο της ατομικής θεραπείας για τη κατάθλιψη (Παρουσίαση)
Π. Αλβανού, Π. Μυτσκίδου
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7
 
Προεδρείο: Γ. Κακλαμάνη
 
Σύγχρονα δεδομένα αναφορικά με τα παιδιά που προέρχονται από σύλληψη με δότη. Προεκτάσεις στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων (Παρουσίαση)
Μ. Ανδρουλιδάκη, Κ. Αγγελή
Προγράμματα γονεϊκότητας (Παρουσίαση)
Κ. Γεωργάτου, Γ. Κακλαμάνη
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία κατά την Περιγεννητική Περίοδο (Παρουσίαση)
Δ.Ε. Μαυραγάνη, Γ. Κακλαμάνη
Η έννοια του εαυτού και γνωσιακές λειτουργίες στην Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (Παρουσίαση)
Α. Μπέκα, Γ. Κακλαμάνη
Θεραπεία Σχημάτων και συζυγικές σχέσεις: Δέσμευση και ικανοποίηση από το συζυγικό δεσμό (Παρουσίαση)
Ν. Παπαγεωργίου, Ι. Λάτση
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 8
 
Προεδρείο: Ι. Χρυσόπουλος
 
CBTp και Κλινική Σταδιοποίηση: Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στις καταστάσεις υψηλού κινδύνου για ψύχωση, στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, και στη χρονιότητα (Παρουσίαση)
Μ. Βουλγαράκη, Κ. Πούλου
Γνωσιακή Θεραπεία προσανατολισμένη στη Ψυχική Ανάκαμψη (Recovery-Oriented Cognitive Therapy – CT-R):– Ειδικές τεχνικές ανά σύμπτωμα (Παρουσίαση)
Α. Αντωνίου, Ι. Χρυσόπουλος
Μελετώντας τη Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας: Η Διατύπωση Περίπτωσης και ο Θεραπευτικός Σχεδιασμός στις Γνωσιακές Θεραπείες. Σύγκριση με την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (Παρουσίαση)
Γ. Γιαγκίνη, Λ. Παλάκα
Η έννοια της βιωματικής αποφυγής: συσχετισμοί με κλινικές εκδηλώσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Παρουσίαση)
Ν. Μαζαράκη, Β. Σπανού
Σύγκριση ACT & CBT στη θεραπεία της Κατάθλιψης - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Παρουσίαση)
Α. Παπαγεωργίου, Β. Σπανού
Σύγκριση ατομικής και ομαδικής γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (Παρουσίαση)
Κ. Πασβαντίδης, Κ. Μαδούρου

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα