Ενότητα Γ'

Προϋπόθεση για παρακολούθηση:ολοκλήρωση Ενότητας Α΄ και Ενότητας Β'

Η ενότητα Γ' διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κλινική πρακτική άσκηση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (ανάληψη 4 περιστατικών, τήρηση φακέλων)
  • Συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας
  • Εποπτεία κλινικής πρακτικής σε μικρές ομάδες
  • Μελέτη για την εποπτεία
  • Παρακολούθηση Journal Club - Ερευνητικών Εργασιών
  • Παρακολούθηση εισαγωγής νέων περιστατικών σε αμφιθέατρο
  • Τutorial αμφιθεάτρου
  • Συγγραφή μελετών περίπτωσης
  • Συγγραφή και παρουσίαση Journal Club
  • Παρακολούθηση τελικής αξιολόγησης βάσει κλινικού περιστατικού
  • Δυνατότητα συμμετοχής ως παρατηρητής – συνθεραπευτής σε δομημένο πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας (τηρείται σειρά προτεραιότητας, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευόμενων)

Η πρακτική κλινική άσκηση γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενος με τους θεραπευόμενους εντός προκαθορισμένου ωραρίου.

Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων αυτογνωσίας και των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους συντονιστές - επόπτες.

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διεξάγονται σε προκαθορισμένες Τετάρτες, 16.30 – 21.30.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Τέσσερις αναφορές περιστατικών
2. Αξιολόγηση επόπτη
3. Παρουσίες στα Journal Club
4. Παρουσίαση και συγγραφή Journal Club
5. Συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας