Κοινωνική φοβία και διεκδικητική συμπεριφορά

Διδάσκων: Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Το μάθημα παρουσιάζει το γνωσιακό μοντέλο για την κοινωνική φοβία, τον γενικό άξονα παρέμβασης, δύο προγράμματα ομαδικής θεραπείας με πλήρη ανάπτυξη της φιλοσοφίας και μεθοδολογίας τους, την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων (ειδικότερα στο γνωσιακό μέρος), ένα θεραπευτικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεκδικητικότητας, παραδείγματα και χρήσιμες ασκήσεις.

Σημειώσεις:
Κοινωνική φοβία και διεκδικητική συμπεριφορά

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα