Κατάθλιψη Α, Β

Διδάσκουσα: Α. Σοφιανοπούλου

Η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία έγινε ευρύτερα γνωστή από την κλασική «γνωσιακή θεραπεία της κατάθλιψης» των Beck, Rush, Shaw και Emery (1979) και την θεωρία που διατυπώθηκε για να υποστηρίξει αυτή την θεραπεία. Αλλά και κατά την δεκαετία του ΄70 τόσο οι θεωρίες των Seligman (1975) (μαθημένης αβοηθητότητας και των αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών) όσο και η επαναδιατύπωση της θεωρίας από τους Abramson και Sackeim (1977) επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την κατανόηση της διαταραχής. Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω στον χρόνο οι υποθέσεις του Lazarus (1968), οι οποίες απέδωσαν την κατάθλιψη σε μη επαρκή ενίσχυση, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές με κύριο εκφραστή τον Lewinshon (1970) εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την σημερινή θεραπεία, ιδίως σε ό,τι αφορά την έννοια της «συμπεριφοριστικής κινητοποίησης».

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν οι καταθλιπτικές διαταραχές, η κλινική εικόνα και η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην αιτιολογία της κατάθλιψης, με έμφαση στις ανωτέρω συμπεριφοριστικές και γνωσιακές θεωρίες και θα παρουσιαστεί η σύγχρονη δομή της θεραπείας της κατάθλιψης. Μέσα από μία μελέτη περίπτωσης και την εξάσκηση σε μικρές ομάδες, θα συζητηθούν διαγνωστικά και διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα, η ψυχοεκπαίδευση των θεραπευόμενων στη διαταραχή, οι θεραπευτικοί στόχοι που τίθενται, ο θεραπευτικός σχειδασμός και η επιλογή και εφαρμογή συγκεκριμένων γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών.

Σημειώσεις:

Βιβλιογραφία:

  • Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: The Guilford Press.
  • Eυθυμίου, Κ., Καπνογιάννη, Σ., & Κακλαμάνη, Γ. (2015). Νικήστε την Κατάθλιψη. Ένα δομημένο πρόγραμμα γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας κατά P.M. Lewinsohn. Αθήνα: ΙΕΘΣ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα