Κατάθλιψη Α, Β

Διδάσκων: Κ. Ευθυμίου

Η ΓΣΘ έγινε ευρύτερα γνωστή από την κλασική πια «γνωσιακή θεραπεία της κατάθλιψης» των Beck, Rush, Shaw και Emery (1979) και την θεωρία που διατυπώθηκε για να υποστηρίξει αυτή την θεραπεία. Αλλά και κατά την δεκαετία του ΄70 τόσο οι θεωρίες των Seligman (1975) (μαθημένης αβοηθητότητας και των αιτιοπροσδιοριστικών γνωσιών) όσο και η επαναδιατύπωση της θεωρίας από τους Abramson και Sackeim (1977) επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την κατανόηση της διαταραχής. Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω στον χρόνο οι υποθέσεις του Lazarus (1968), οι οποίες απέδωσαν την κατάθλιψη σε μη επαρκή ενίσχυση, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές με κύριο εκφραστή τον Lewinshon (1970) εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την σημερινή θεραπεία, ιδίως σ΄ ότι αφορά την έννοια της «συμπεριφοριστικής κινητοποίησης».

Στο μάθημα θα γίνει αναφορά στις πιο πάνω θεωρίες, θα παρουσιαστεί βίντεο που θα βοηθήσει να γίνει κατανοητή η σύγχρονη δομή της θεραπείας της κατάθλιψης και θα παρουσιαστεί σε μικρές ομάδες ένα ομαδικό πρόγραμμα θεραπείας.

Σημειώσεις: