Διπολικές Διαταραχές: Εισαγωγή & Ατομική Θεραπεία

Διδάσκων: Ι. Χρυσόπουλος

Η αναγνώριση της συμβολής ψυχοκοινωνικών θεραπειών επικουρικά της φαρμακευτικής αγωγής για τη θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής θεωρείται σήμερα δεδομένη και υπογραμμίζεται σε όλες τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες, για την καλύτερη διαχείριση της νόσου και των επιπτώσεών της. Ανάμεσα τους η ΓΣΘ κατέχει δεσπόζουσα θέση καθώς έχει συνδεθεί με μείωση των υποτροπών και καλύτερη διαχείριση της συμπτωματολογίας.
Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί καταρχήν να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη ίδια τη διαταραχή, τα κύρια χαρακτηριστικά της, τα διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που απαντώνται στην κλινική πράξη. Κατά δεύτερον επιχειρεί να εξοικειώσει με την ατομική θεραπεία σύμφωνα με το ΓΣΘ μοντέλο και να εξάρει τον κεντρικό ρόλο της ψυχοεκπαίδευσης τόσο σε ατομικό, όσο σε ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο, ειδικά για τους νέο-διαγνωσθέντες πάσχοντες. Η εμβάθυνση στα ανωτέρω θέματα επιτυγχάνεται μέσω της παρουσίασης περιστατικών, ενώ η εισήγηση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του παραδοσιακού πλέον πρωτοκόλλου παρέμβασης 20 συνεδριών των Basco και Rush.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Basco, M.R., Rush, A.J. (2005). Cognitive-Behavioral Therapy for Bipolar Disorder. New York: The Guilford Press.
  • Basco, M. (2006). The bipolar workbook: tools for controlling your mood swings. New York-London: The Guildford Press

Σημειώσεις:

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα