Θεραπεία ζεύγους

Διδάσκουσα: Ν. Χαρίλα

Πολλοί είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν τελικά ένα ζευγάρι σε θεραπεία. Μπορεί να υφίστανται συχνοί και έντονοι τσακωμοί, να υπάρχει έλλειψη εγγύτητας μεταξύ των συντρόφων, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλον, προβλήματα στην επικοινωνία ανάμεσά τους, σεξουαλικά προβλήματα. Μπορεί, επίσης, να ζητήσουν θεραπεία για συμπτώματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ το υποβόσκον πρόβλημα αφορά στη σχέση τους (Craighead, Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994).

Η ΓΣΘ από την εποχή του Ellis (1962) και του Stuart (1969) ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ζευγάρια. Τα τελευταία χρόνια είτε αυτόνομα ή ως μια μορφή παρέμβασης που έχει επηρεαστεί σημαντικά από άλλες θεραπείες έχει αποδειχτεί ως μια αποτελεσματική θεραπεία (Datillio & Epstein, 2003). Στο μάθημα θα παρουσιαστούν πέρα από τα σημερινά θεωρητικά μοντέλα, μια σειρά από ειδικές συμπεριφοριστικές αρχές και τεχνικές της θεραπείας ζεύγους όπως η αρχή της συνεργασίας, ο εντοπισμός και η αναγνώριση μοτίβων αρνητικής αλληλεπίδρασης, η τεχνική της αύξησης των θετικών σημείων στη σχέση, η άσκηση στην επικοινωνία και η επίλυση προβλημάτων. Μια σειρά από πιθανές δύσκολες καταστάσεις στην θεραπεία καθώς και δεοντολογικά ζητήματα θα συζητηθούν μέσω βινιετών σε παιχνίδια ρόλων.

Σημειώσεις: Θεραπεία Ζεύγους

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα