Θεραπεία οικογένειας εστιασμένη στο ζεύγος

Διδάσκουσα: Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Η Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Βασίστηκε α) στις διάφορες μορφές συστημικής θεραπείας οικογένειας β) στο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο για τα προβλήματα ζευγαριών του οποίου αποτελεί προέκταση, γ) στις γνωσιακές-συμπεριφοριστικές θεραπείες ενηλίκων και δ) στις γνωσιακές – συμπεριφοριστικές θεραπείες παιδιών και εφήβων.

Σήμερα, το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας της οικογένειας θεωρεί κυρίως πως τα άτομα συλλέγουν πληροφορίες κατά την αλληλεπίδρασή τους με άλλα μέλη της οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους και την προσωπική τους θεωρία για την οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις και πως οι γνωσίες των ατόμων επηρεάζουν κάθε πλευρά της οικογενειακής τους ζωής.

Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ΓΣΘ με έμφαση το ζεύγος, η αξιολόγηση της οικογένειας, καθώς και τα στάδια της θεραπευτικής παρέμβασης, μέσα από την ανάλυση κλινικής περίπτωσης.

Σημειώσεις: Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα