Διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων και Συνδεόμενες διαταραχές (πρώην σωματόμορφες διαταραχές) A’, B’

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:
Κλινική εικόνα: διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων, διαταραχή άγχους ασθένειας, διαταραχή μετατροπής, ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν άλλες σωματικές καταστάσεις, προσποιητή διαταραχή, άλλη προσδιοριζόμενη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων, απροσδιόριστη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων, [σωματοδυσμορφική διαταραχή (δυσμορφοφοβία)].

Γνωσιακή θεώρηση και θεραπεία: ερμηνευτικά μοντέλα, φιλοσοφία και στόχος παρέμβασης, εμπλοκή στη θεραπεία, αξιολόγηση, θεραπευτικοί χειρισμοί, ειδικές τεχνικές, διάκριση θεραπείας από διαχείριση στρες.

Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης.

Σημειώσεις: Σωματόμορφες διαταραχές

Βασική βιβλιογραφία

  • Taylor, S. & Asmundson, G. J. G. (2004). Treating Health Anxiety: A Cognitive-Behavioral Approach. New York: The Guilford Press.
  • Asmundson G. J. G., Taylor, S., & Cox, B. J. (2001). Health anxiety: clinical and research perspectives on hypochondriasis and related conditions. New York: Willey.
  • Furer, P. & Walker, J. R., & Stein, M. B. (2007). Treating health anxiety and fear of death: a practitioner's guide. New York: Springer.
  • Woolfolk, R. L. & Allen L. A. (2006). Treating somatization: A cognitive-behavioral approach. New York: The Guilford Press.
  • Veale, D. & Neziroglu, F. (2010). Body Dysmorphic Disorder: A Treatment Manual. New York: Willey.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα