Συνηθισμένες ερωτήσεις - πληροφορίες

Απαντήσεις σε ορισμένες συνηθισμένες ερωτήσεις

Τι είναι η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών;

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (ΕΓΣΣ) είναι Κέντρο δια βίου μάθησης - επιπέδου 1, που κύριο σκοπό έχει την εκπαίδευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Το πλήρες τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΓΣΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Συμπεριφοριστικής - Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας και πληροί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας (European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy - Ε.Α.Β.C.T.).

Τι είναι ο Κύκλος Eυαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης αποτελεί εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΓΣΣ με σκοπό να καλυφθεί το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για ένα ανοικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 διαλέξεων που οδηγεί σε Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας και συναφών κλάδων καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές. Ο κύκλος απευθύνεται στους ειδικούς που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αλλά δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και στους ενδιαφερόμενους που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια για να γίνουν δεκτοί στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πόσο διαρκεί η παρακολούθηση του Κύκλου Ευαισθητοποίησης;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη χρονική διάρκεια παρακολούθησης προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία στην παρακολούθηση των διαλέξεων. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιούνται 20 διαλέξεις και ο κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει όσες από αυτές επιθυμεί. Η παρακολούθηση των 20 διαλέξεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της βεβαίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 2 ακαδημαϊκές περιόδους.

Πότε και που γίνονται οι διαλέξεις; Πόσο διαρκούν;

Οι διαλέξεις γίνονται κάθε Παρασκευή στην ΕΓΣΣ (Γλάδστωνος 10, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα) από τις 18.30 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. Η διάρκεια των διαλέξεων κατανέμεται ως εξής: 1.10' παρουσίαση, 10' ερωτήσεις, 10' δυνατότητα ελεύθερης επικοινωνίας με τους ομιλητές. Η ημέρα και η ώρα των διαλέξεων παραμένει σταθερή για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

Ποιο είναι το περιεχόμενο των διαλέξεων;

Οι διαλέξεις άπτονται εισαγωγικών θεμάτων της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας και έχουν κατά το δυνατόν ευρεία θεματική. Απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη επαφή με το χώρο ή καθόλου προηγούμενη επαφή και προσπαθούμε να είναι ενδιαφέρουσες για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο.

Σκοπός των διαλέξεων είναι να αποκτήσουν οι παρευρισκόμενοι αίσθηση της πράξης της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την κλινική πρακτική, της παρουσίασης κλινικών περιπτώσεων και τρόπων χειρισμού, κλπ.

Ποιοι κάνουν τις διαλέξεις;

Οι ομιλίες γίνονται από τους εκπαιδευτές που διδάσκουν και στο πλήρες πρόγραμμα της ΕΓΣΣ, αλλά και από προσκεκλημένους ομιλητές. Στο μηνιαίο πρόγραμμα αναφέρεται το όνομα του ομιλητή που κάνει την κάθε διάλεξη.

Που μπορώ να βρω το πρόγραμμα των διαλέξεων;

Το μηνιαίο πρόγραμμα των διαλέξεων ανακοινώνεται σε ηλεκτρονική μορφή . Επίσης οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της ΕΓΣΣ.

Τι άλλα οφέλη έχουν οι εγγεγραμμένοι στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης;

Οι εγγεγραμμένοι στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης δικαιούνται να παρακολουθούν τις συναντήσεις του Journal Club της ΕΓΣΣ. Στο Journal Club παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες των σπουδαστών του πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΓΣΣ.

Επίσης αποκτούν το δικαίωμα να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς , αλλά και να παρακολουθούν κατά προτεραιότητα τις άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΓΣΣ (Σεμινάρια, Ημερίδες κλπ.).

Τι ακριβώς είναι η βεβαίωση παρακολούθησης;

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης 20 διαλέξεων (ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος) οι συμμετέχοντες δικαιούνται Βεβαίωση Παρακολούθησης, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια της εκπαίδευσης που έλαβαν. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης τηρείται καρτέλα παρουσιών.

Ποιο είναι το οικονομικό κόστος της εγγραφής στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης;

Η εγγραφή στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης κοστίζει €200 . Η εγγραφή καλύπτει την παρακολούθηση 20 διαλέξεων και δεν απαιτείται ανανέωση της εγγραφής σε περίπτωση που για την παρακολούθηση 20 διαλέξεων απαιτηθεί παραπάνω από μία ακαδημαϊκή περίοδος.

Ποιος έχει την ευθύνη για τον Κύκλο Ευαισθητοποίησης;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης αποτελεί επίσημη εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΓΣΣ και εποπτεύεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Καλαντζή - Αζίζι και Οργανωτικός Υπεύθυνος είναι ο Ψυχίατρος Π. Λυμπέρης . Υπεύθυνοι για τον συντονισμό των εργασιών του Κύκλου Ευαισθητοποίησης είναι οι Κ. Ευθυμίου και Γ. Ευσταθίου , Κλινικοί Ψυχολόγοι - Ψυχοθεραπευτές. Την οργανωτική υποστήριξη έχει αναλάβει η Μ. Βλαβιανού, Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια και η Ε. Κονσουλίδου , Ψυχολόγος.

Αν ολοκληρώσω τον Κύκλο Ευαισθητοποίησης, θα γίνω αυτομάτως δεκτός/ή στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΕΘΣ;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης δε λειτουργεί ως ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΓΣΣ, αλλά ως αυτοτελής ανεξάρτητη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σαφώς η παρακολούθηση του Κύκλου Ευαισθητοποίησης θα μετρήσει θετικά στην αίτηση ενός υποψηφίου, ιδίως επί περιπτώσεων υποψηφίων με ανάλογα προσόντα, αλλά σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΓΣΣ να αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου αυτομάτως.

Τι πρέπει να κάνω για να εγγραφώ στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης;

Το πρόγραμμα διαλέξεων είναι συνεχές και κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται στο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία της ΕΓΣΣ.