Συνηθισμένες ερωτήσεις - πληροφορίες

Απαντήσεις σε ορισμένες συνηθισμένες ερωτήσεις

Τι είναι το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς;

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που κύριο σκοπό έχει την εκπαίδευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Το πλήρες τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΕΘΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Συμπεριφοριστικής - Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας και πληροί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας (European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy - Ε.Α.Β.C.T.).

Τι είναι ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων αποτελεί τη νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΙΕΘΣ με σκοπό να καλυφθεί το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Πρόκειται για ένα ανοικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 διαλέξεων που οδηγεί σε Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων σε ειδικούς ψυχικής υγείας και συναφών κλάδων καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές. Ο κύκλος απευθύνεται στους ειδικούς που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αλλά δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και στους ενδιαφερόμενους που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια για να γίνουν δεκτοί στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πόσο διαρκεί η παρακολούθηση του Κύκλου Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη χρονική διάρκεια παρακολούθησης προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία στην παρακολούθηση των διαλέξεων. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιούνται 20 διαλέξεις και ο κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει όσες από αυτές επιθυμεί. Η παρακολούθηση των 20 διαλέξεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της βεβαίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 2 ακαδημαϊκές περιόδους.

Πότε και που γίνονται οι διαλέξεις; Πόσο διαρκούν;

Οι διαλέξεις γίνονται κάθε Παρασκευή στο ΙΕΘΣ (Γλάδστωνος 10, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα) από τις 5.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. Η διάρκεια των διαλέξεων κατανέμεται ως εξής: 1.10' παρουσίαση, 10' ερωτήσεις, 10' δυνατότητα ελεύθερης επικοινωνίας με τους ομιλητές. Η ημέρα και η ώρα των διαλέξεων παραμένει σταθερή για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

Ποιό είναι το περιεχόμενο των διαλέξεων;

Οι διαλέξεις άπτονται εισαγωγικών θεμάτων της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων και έχουν κατά το δυνατόν ευρεία θεματική. Απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη επαφή με το χώρο ή καθόλου προηγούμενη επαφή και προσπαθούμε να είναι ενδιαφέρουσες για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο.

Σκοπός των διαλέξεων είναι να αποκτήσουν οι παρευρισκόμενοι αίσθηση της πράξης της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την κλινική πρακτική, της παρουσίασης κλινικών περιπτώσεων και τρόπων χειρισμού, κλπ.

Ποιοί κάνουν τις διαλέξεις;

Οι ομιλίες γίνονται από τους εκπαιδευτές που διδάσκουν και στο πλήρες πρόγραμμα του ΙΕΘΣ, αλλά και από προσκεκλημένους ομιλητές. Στο μηνιαίο πρόγραμμα αναφέρεται το όνομα του ομιλητή που κάνει την κάθε διάλεξη.

Που μπορών να βρω το πρόγραμμα των διαλέξεων;

Το μηνιαίο πρόγραμμα των διαλέξεων ανακοινώνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή . Επίσης οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΙΕΘΣ.

Τι άλλα οφέλη έχουν οι εγγεγραμμένοι στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Οι εγγεγραμμένοι στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης δικαιούνται να παρακολουθούν τις συναντήσεις του journal club του ΙΕΘΣ. Στο journal club παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες των σπουδαστών του πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος του ΙΕΘΣ.

Επίσης αποκτούν το δικαίωμα να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς , αλλά και να παρακολουθούν κατά προτεραιότητα τις άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΙΕΘΣ (Σεμινάρια, Ημερίδες κλπ.).

Τι ακριβώς είναι η βεβαίωση παρακολούθησης;

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης 20 διαλέξεων (ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος) οι συμμετέχοντες δικαιούνται Βεβαίωση Παρακολούθησης, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια της εκπαίδευσης που έλαβαν. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης τηρείται καρτέλα παρουσιών.

Ποιο είναι το οικονομικό κόστος της εγγραφής στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Η εγγραφή στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης κοστίζει €200. Η εγγραφή καλύπτει την παρακολούθηση 20 διαλέξεων και δεν απαιτείται ανανέωση της εγγραφής σε περίπτωση που για την παρακολούθηση 20 διαλέξεων απαιτηθεί παραπάνω από μία ακαδημαϊκή περίοδος.

Ποιος έχει την ευθύνη για τον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων αποτελεί επίσημη εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΙΕΘΣ και εποπτεύεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Καλαντζή - Αζίζι και η Καθηγήτρια Ψυχολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Μαρία Ζαφειροπούλου . Οργανωτική Υπεύθυνος είναι η Παιδοψυχίατρος Ι. Γιαννοπούλου και Οργανωτική Συντονίστρια είναι η Ι. Αποστολοπούλου , Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια.

Αν ολοκληρώσω τον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, θα γίνω αυτομάτως δεκτός/ή στο πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΕΘΣ;

Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων δε λειτουργεί ως ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΕΘΣ, αλλά ως αυτοτελής ανεξάρτητη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σαφώς η παρακολούθηση του Κύκλου Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων θα μετρήσει θετικά στην αίτηση ενός υποψηφίου, ιδίως επί περιπτώσεων υποψηφίων με ανάλογα προσόντα, αλλά σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει το ΙΕΘΣ να αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου αυτομάτως.

Τι πρέπει να κάνω για να εγγραφώ στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων;

Το πρόγραμμα διαλέξεων είναι συνεχές και κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται στο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του ΙΕΘΣ.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα