Επιπλέον πηγές για το μάθημα Εισαγωγή στις Διαταραχές Προσωπικότητας

Η αναφορά της BritishPsychological Society για τις διαταραχές προσωπικότητας βρίσκεται στην παρακάτω σελίδα (τελευταία καταχώρηση):
http://www.bps.org.uk/publications/position_papers_and_working_party_rep...

Ο άμεσος σύνδεσμος για την αναφορά είναι ο ακόλουθος:
http://www.bps.org.uk/document-download-area/document-download$.cfm?file_uuid=28ECFB5B-1143-DFD0-7E28-C7CDA21A3E7F&ext=pdf

Η ερευνητική ατζέντα για το DSM-V έχει εκδοθεί σε βιβλίο, το οποίο προσφέρεται για δωρεάν
κατέβασμα στον παρακάτω σύνδεσμο κατόπιν εγγραφής:
http://www.appi.org/book.cfm?id=2292

Περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τον προβληματισμό σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας.

Η αναφορά για το συνέδριο σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για το DSM-V βρίσκεται εδώ:
http://dsm5.org/conference3.cfm

Γιώργος Ευσταθίου