Θέματα Journal Club 2009 - 2010

Κάθε σπουδαστής οφείλει να επιλέξει ένα θέμα από τον παρακάτω κατάλογο. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ένα θέμα, θα πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ibrt@ibrt.gr και στη διεύθυνση web@ibrt.gr δηλώνοντας τα στοιχεία σας και το θέμα που επιθυμείτε. Κατά την κατοχύρωση των θεμάτων τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία άλλη διευθέτηση προφορική ή γραπτή δεν οδηγεί σε κατοχύρωση θέματος.

Θέματα Journal Club

 1. Η εκπαίδευση στην ΓΣΘ στην Ελλάδα σήμερα
  Κατσούλη Φανή
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 2. Μπορούμε να καταλάβουμε τον αλλοδαπό ασθενή μας; Πολιτισμικά ζητήματα στην άσκηση της ΓΣΘ.
  Hodges, J, & Oei, t. (2007). Would Confucius benefit from psychotherapy? The compatibility of cognitive behaviour therapy and Chinese values. Behaviour Research and Therapy, 45,5, 901-914.
 3. Το σινεμά στην εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας.
  Byrne, P. (2009). Why psychiatrists should watch films (or What has cinema ever done for psychiatry?). Adv Psychiatr Treat.2009; 15: 286-296.http://apt.rcpsych.org/cgi/content/full/15/4/286
  Πρατήλα Γεωργία
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 4. Milne,D., Baker, Ch., Blackburn, I.M., James, I., & Reichelt, K. (1999). Effectiveness of cognitive therapy training. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 30, 81-92
 5. Η επίδραση της θετικής ψυχολογίας (positive psychology) στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία
  Βρυώνης Μάριος
  Επόπτρια: Α. Καλαντζή-Αζίζι
 6. Νέες θεωρίες για την αιτιολογία του Άγχους: Άρθρο: Mineka S & R. Zinbarg (2006) A Contemporary Learning Theory Perspective on the Etiology of Anxiety Disorders, American Psychologist, 61, (1) 10-26.
  Κάπαρης Νίκος
  Επόπτες: Α. Καλαντζή-Αζίζι, Κ. Ευθυμίου
 7. Νευροψυχολογική και γνωσιακή- συμπεριφοριστική παρέμβαση σε παιδιά με ΔΕΠΥ: Το Attentioner- Program (γερμανική βιβλιογραφία)
 8. G. Ginsburg, (2009) The Child Anxiety Prevention Study: Intervention Model and Primary Outcomes, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 77, No 3, 580-587.
  Γιαννάκη Αναστασία
  Επόπτρια: Α. Καλαντζή-Αζίζι
 9. Journal Club: Οι Διαταραχές Προσωπικότητας στο DSM-V. Συζητήσεις και προβληματισμοί
  Αργυροπούλου Μαρία Ιωάννα
  Επόπτης: Γ. Μαλογιάννης
 10. Meta-Analysis of Cognitive-Behavioral Treatments for Generalized Anxiety Disorder: A Comparison With Pharmacotherapy.
  By Mitte, Kristin
  Psychological Bulletin. 131(5), Sep 2005, 785-795
 11. Who Is a Candidate for Cognitive-Behavioral Therapy for Insomnia? By Smith, Michael T.; Perlis, Michael L.
  Health Psychology. 25(1), Jan 2006, 15-19
  Στρατήγη Δήμητρα
  Επόπτρια: Τ. Πασχάλη
 12. What Psychotherapists Can Begin to Learn from Neuroscience: Seven Principles of a Brain-Based Psychotherapy.
  By Cappas, Nydia M.; Andres-Hyman, Raquel; Davidson, Larry
  Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 42(3), Fal 2005, 374-383.
  Χαντζή Βάσω
  Επόπτρια: Τ. Πασχάλη
 13. Silberman, S. (2009). Placebos Are Getting More Effective. Drugmakers Are Desperate to Know Why. Wired Magazie 17.09. [http://www.wired.com/medtech/drugs/magazine/17-09/ff_placebo_effect?curr...
  Παππάς Δημήτρης
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 14. Beck A.T. (2002). Prisoners of Hate. Behaviour Research and Therapy, 40, 209 – 216.
  Αντωνίου Μαριάνθη
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 15. Beck A.T. (2002). Dysfunctional beliefs discriminate personality disorders. Behaviour Research and Therapy, 40, 1213 – 1225.
  Καραπαύλου Δάφνη
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 16. Η θεραπευτική συμμαχία στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία: ερευνητικά δεδομένα
  Ανεζουλάκη Δήμητρα
  Επόπτρια: Π. Μυτσκίδου
 17. Παθολογική Χαρτοπαιξία. Westphal, J. R. (2008). Pathological Gambling: Psychiatric Models. International Journal Mental Health Addiction, 6: 602-618
  Δρέσιου Χρύσα
  Επόπτρια: Π.Μυτσκίδου
 18. Karowski, L., Garratt, G. M., Ilardi, S. S. (2006). On the integration of Cognitive-Behavioral Therapy for Depression and Positive Psychology. Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly, 20(2), 159-170
 19. Η συνεργασιμότητα (Homework Compliance) στη Γνωσιακή--Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Διαταραχών άγχους: ερευνητικά δεδομένα τελευταίων 5 ετών
  Μακρή Αθανασία
  Επόπτρια: Π. Μυτσκίδου
 20. PΤSD with women military retainers from Iraq
 21. Nordahl, H.M., Holthe, H., & Haugu, J.A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: Does schema modification predict syptomatic relief? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 142-149.
  Γρίβα Φαίη
  Επόπτρια: Κ. Αγγελή
 22. Stallard, P. (2007). Early maladaptive schemas in children: Stability and differences between a community and a clinic referred sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 14, 10-18.
  Θεοδώρου Χριστίνα
  Επόπτρια: Κ. Αγγελή
 23. Βραχείες θεραπείες Διαταραχών Άγχους
  Βλαχάκη
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου