Θέματα Journal Club 2010 - 2011

Κάθε σπουδαστής οφείλει να επιλέξει ένα θέμα από τον παρακάτω κατάλογο. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ένα θέμα, θα πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ibrt@ibrt.gr και στη διεύθυνση web@ibrt.gr δηλώνοντας τα στοιχεία σας και το θέμα που επιθυμείτε. Κατά την κατοχύρωση των θεμάτων τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία άλλη διευθέτηση προφορική ή γραπτή δεν οδηγεί σε κατοχύρωση θέματος.

Για να δείτε τις ημερομηνίες παρουσίασης των προγραμματισμένων Journal Club, πατήστε εδώ

Θέματα Journal Club

 1. Η θεραπευτική συμμαχία στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία: ερευνητικά δεδομένα
  Ανεζουλάκη Δ.
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 2. Βραχείες θεραπείες Διαταραχών Άγχους
  Βλαχάκη
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 3. Η επίδραση της θετικής ψυχολογίας (positive psychology) στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία
  Βρυώνης Μ.
  Επόπτης: Α. Καλαντζή-Αζίζι
 4. G. Ginsburg, (2009) The Child Anxiety Prevention Study: Intervention Model and Primary Outcomes, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 77, No 3, 580-587.
  Γιαννάκη Αν.
  Επόπτης: Α. Καλαντζή-Αζίζι
 5. Nordahl, H.M., Holthe, H., & Haugu, J.A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: Does schema modification predict syptomatic relief? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12,142-149.
  Γρίβα Φ.
  Επόπτης: Κ. Αγγελή
 6. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της γνωσιακής ψυχοθεραπείας με τη βραχεία ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία για τις διαταραχές προσωπικότητας του Cluster C. Svartberg, M., Stiles, T. C., & Seltzer, M. H. (2004). Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy for cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry, 161, 810-817
  Δουγαλή Αν.
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 7. Παθολογική Χαρτοπαιξία. Westphal, J. R. (2008). Pathological Gambling: Psychiatric Models. International Journal Mental Health Addiction, 6: 602-618
  Δρέσιου Χ.
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 8. Stallard, P. (2007). Early maladaptive schemas in children: Stability and differences between a community and a clinic referred sample. Clinical Psychology and Psychotherapy, 14, 10-18.
  Θεοδώρου Χ.
  Επόπτης: Κ. Αγγελή
 9. Meta-Analysis of Cognitive-Behavioral Treatments for Generalized Anxiety Disorder: A Comparison With Pharmacotherapy.By Mitte, Kristin, Psychological Bulletin. 131(5), Sep 2005, 785-795
  Καραμανή
  Επόπτης: Τ. Πασχάλη
 10. Η εκπαίδευση στην ΓΣΘ στην Ελλάδα σήμερα
  Κατσούλη
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 11. Εκφοβισμός και Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός σε Παιδιά και Εφήβους: Επι σκόπηση των Ερευνών κατά την Τελευταία Δεκαετία. Σύγκριση Ελλάδας και Εξωτερικού.
  Hinduja, S. & Patchin, J. W.(2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. Deviant Behavior, 29, 129-156.
  Li, Q. (2007). New bottle but old wine. A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23, 1977 – 1791.
  Κερασιώτη
  Επόπτης: M. Ζαφειροπούλου
 12. James, I., Morse, R., & Howart, A. (2010).The Science and Art of Asking Questions in Cognitive Therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy (2010), 38:83-93
  Κουζούκα
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 13. Η συνεργασιμότητα (Homework Compliance) στη Γνωσιακή--Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Διαταραχών άγχους: ερευνητικά δεδομένα τελευταίων 5 ετών
  Μακρή Αθ.
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 14. Silberman, S. (2009). Placebos Are Getting More Effective. Drugmakers Are Desperate to Know Why. Wired Magazine 17.09.[http://www.wired.com/ medtech/drugs/magazine/17-09/ff_placebo_effect?currentPage=all]
  Παππάς Δ.
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 15. Who Is a Candidate for Cognitive-Behavioral Therapy for Insomnia? By Smith, Michael T.; Perlis, Michael L. Health Psychology. 25(1), Jan 2006, 15-19
  Στρατήγη Δ.
  Επόπτης: Τ. Πασχάλη
 16. Karowski, L., Garratt, G. M., Ilardi, S. S. (2006). On the integration of Cognitive-Behavioral Therapy for Depression and Positive Psychology. Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly, 20(2), 159-170
  Τσόλη Θεοδώρα
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 17. Westra, H. A., Dozois, D. J. & Marcus, M. (2007). Expectancy, Homework Compliance, and Initial Change in Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3), 363-373.
  Φουνδουλάκης Εμμανουήλ
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 18. What Psychotherapists Can Begin to Learn from Neuroscience: Seven Principles of a Brain-Based Psychotherapy. By Cappas, Nydia M.; Andres-Hyman, Raquel; Davidson, Larry Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 42(3), Fal 2005, 374-383.
  Χαντζή Β.
  Επόπτης: Τ. Πασχάλη
 19. Boelen, P.A., van den Haut, M., van den Bout, J. (2006). A Cogntitive-Behavioral Conceptualization of Complicated Grief Clinical Psychology: Science and Practice, 13(2), 109-126
  Χατζηασλάνης Αντώνης
  Επόπτης: Κ. Αγγελή
 20. Farrow,C., & Blissett,J.(2007).The development of maternal self-esteem. Infant mental health journal, 28(5), 517-535.
 21. Μπορούμε να καταλάβουμε τον αλλοδαπό ασθενή μας; Πολιτισμικά ζητήματα στην άσκηση της ΓΣΘ. Hodges, J, & Oei, t. (2007). Would Confucius benefit from psychotherapy? The compatibility of cognitive behaviour therapy and Chinese values. Behaviour Research and Therapy, 45,5, 901-914.
  Ανθή Σταυρούλα
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 22. Milne,D., Baker, Ch., Blackburn, I.M., James, I., & Reichelt, K. (1999). Effectiveness of cognitive therapy training. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 30, 81-92
  Βάλαρη Ελένη
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 23. Briand, C., Vasiliadis,C., Lesage, A., Lalonde, P et al (2006)., Including Integrated Psychological Treatment as Part of Standard Medical Therapy for Patients With Schizophrenia, Clinical Outcomes.The Journal of Nervous and Mental Disease , 194,7, 463-470.
  Κακολύρη-Κλίτση Ιωάννα
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 24. Hofmann, S., Sawyer, S., &Fang, A. (2010) The Empirical Status of the “New Wave” of Cognitive Behavioral Therapy, Psychiatric Clinics of North America, 33, 3, 701-710.
  Κοπανάρη Αλεξάνδρα
  Επόπτης: Κ.Ευθυμίου
 25. James, I., Todd, H., & Reichelt, K. (2009). Schemas defined. The Cognitive Behaviour Therapist, 2: 1-9
  Μαντά Μαρία
  Επόπτης: Κ. Ευθυμίου
 26. James, I., Morse, R., & Howart, A. (2010).The Science and Art of Asking Questions in Cognitive Therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy (2010), 38:83-93
  Κουζούκα Μαρία
  Επόπτης: Κ.Ευθυμίου
 27. Νευροψυχολογική και γνωσιακή- συμπεριφοριστική παρέμβαση σε παιδιά με ΔΕΠΥ: Το Attentioner- Program (γερμανική βιβλιογραφία)
 28. March J.S. (2009) The future of psychotherapy for mentally ill children and adolescents, Journal of Child psychology and psychiatry 50, 1-2, pp 170-179.
 29. Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα CBT σε Παιδιά και Εφήβους: Διαθέσιμα Προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό και Παράθεση των Εμπειρικών Ερευνών για τον Έλεγχο της Αποτελεσματικότητάς τους (όπου αυτές είναι διαθέσιμες).
  Bailey, V. (2001). Cognitive behavioural therapies for children and adolescents. Advances in Psychiatric Treatment, 7, 224-232.
  Stallard, P., Simpson, N., Anderson, S., Hibbert, S., & Osborn, C. (2007). The FRIENDS emotional health programme. Initial findings from a school-based project. Child and Adolescent Mental Health, 12(1), 32-37 .
 30. Kazdin, A. E. (2007). Mediators and Mechanisms of Change in Psychotherapy Research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1-27
  Μπρισκόλας Γιώργος
  Επόπτης: Π. Μυτσκίδου
 31. Westra, H. A., Dozois, D. J. & Marcus, M. (2007). Expectancy, Homework Compliance, and Initial Change in Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3), 363-373.
 32. Barber, J.P. (2009). Towards a working through of some core conflicts in psychotherapy research. Psychotherapy Research, 19(1), 1-12.
 33. Η χρησιμότητα της διατύπωσης περίπτωσης στην κλινική πράξη.
  Aston, R. (2009). A literature review exploring the efficacy of case formulations in clinical practice. What are the themes and pertinent issues? The Cognitive Behaviour Therapist, 2, 63–74
  Θ.Μπερδούσης
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 34. Τεχνικές για την αντιμετώπιση της εμετοφοβίας
  Datilio, F.M. (2003). Emetic Exposure and Desensitization: Procedures in the Reduction of Nausea and a Fear of Emesis. Clinical Case Studies, 2(3), 199 – 210.
  Μίκα Ασπασία
  Επόπτης: Γ. Ευσταθίου
 35. Farrow, C., & Blissett, J. (2007). The development of meternal self-esteem. Infant mental health journal, 28(5), 517-535.
 36. Look AHEAD Research Group, Wing RR., Long-term effects of a lifestyle intervention on weight and cardiovascular risk factors in individuals with type 2 diabetes mellitus: four-year results of the Look AHEAD trial.. Arch Intern Med. 2010 Sep 27;170(17):1566-75.
 37. Paschali, A., Goodrick, K., Kalantzi, A., Papadatou, and Balasubramanyam, A. (2005). Accelerometric feedback promotes exercise in adults with Type 2 diabetes:a pilot study. Perceptual Motor Skills, 100, 61-68.
 38. Strauss J. Subjectivity and Severe Psychiatric Disorders Schizophr Bull. 2010
  Κεχρή Αμερίσα
  Επόπτης: Τ. Πασχάλη