Νέα οργάνωση σπουδών 2012-13

Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την άτυπη εκπαίδευση αναθεωρήθηκε η δομή των ολοκληρωμένων σπουδών στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, σύμφωνα με τα Training and Supervision Standards της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Η νέα οργάνωση οδηγεί σε σημαντική αναβάθμιση των σπουδών ως ακολούθως:

Νέες ημερομηνίες έναρξης για το σεμινάριο εξοικείωσης με το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό ομαδικό πρόγραμμα για ασθενείς με σχιζοφρένεια «Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα (Integrated Psychological Therapy, Ι.Ρ.Τ.)».

Χρόνος διεξαγωγής: Φεβρουάριος 2012 – Φεβρουάριος 2013.
Ημερομηνία έναρξης: 9/2/2012 (συνεντεύξεις), 11-12/2/2012 (πρώτο σεμινάριο).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ .

Ι' Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Ο Ι' Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2011. Πρόκειται για ένα ανοικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 διαλέξεων που οδηγεί σε Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σεμινάριο εξοικείωσης με το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό ομαδικό πρόγραμμα για ασθενείς με σχιζοφρένεια «Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα (Integrated Psychological Therapy, Ι.Ρ.Τ.)».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξοικείωσης με ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια που εφαρμόζεται επιτυχώς σε 16 χώρες, εκατοντάδες κλινικές και νοσοκομεία αλλά και στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς και προσφέρει σεμινάρια για 14 ψυχολόγους και Ψυχιάτρους.

Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με τίτλο: Βιολογικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα πλαίσια της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στην ανθεκτική σχιζοφρένεια.

Χρόνος διεξαγωγής: 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011

Εισηγητές: Ρακιτζή, Στ. & Γεωργιλά, Π.

Θέματα Εργασιών 2010 - 2011

Κάθε σπουδααστής οφείλει να επιλέξει ένα θέμα από τον παρακάτω κατάλογο. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ένα θέμα, θα πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ibrt@ibrt.gr και στη διεύθυνση web@ibrt.gr δηλώνοντας τα στοιχεία σας και το θέμα που επιθυμείτε. Κατά την κατοχύρωση των θεμάτων τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία άλλη διευθέτηση προφορική ή γραπτή δεν οδηγεί σε κατοχύρωση θέματος.

Θέματα

Θέματα Journal Club 2010 - 2011

Κάθε σπουδαστής οφείλει να επιλέξει ένα θέμα από τον παρακάτω κατάλογο. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ένα θέμα, θα πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ibrt@ibrt.gr και στη διεύθυνση web@ibrt.gr δηλώνοντας τα στοιχεία σας και το θέμα που επιθυμείτε. Κατά την κατοχύρωση των θεμάτων τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία άλλη διευθέτηση προφορική ή γραπτή δεν οδηγεί σε κατοχύρωση θέματος.

Σελίδες