Γενικές πληροφορίες - Επισκόπηση

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς , το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051 / 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για μη τυπική εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων αποτελείται από 4 αυτοτελείς ενότητες (α’ έως δ’) που συνολικά προσφέρουν μια πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση στο γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο, σύμφωνα με τα Training and Supervision Standards της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies .

Οι σπουδές στην ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα εντάσσονται στην άτυπη εκπαίδευση των ειδικών ψυχικής υγείας, ωστόσο η ολοκλήρωση και των ενοτήτων α’ έως δ’ οδηγεί αυτόματα σε Accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, μέλη της οποίας αποτελούν επιστημονικές εταιρείες από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αποτελείται από δύο επιπρόσθετες ενότητες (ε’ και στ’), που καλύπτουν θεωρία και κλινική πρακτική.

Η παρακολούθηση των ενοτήτων είναι ανοικτή μόνο σε Ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται αυτόνομα, τόσο στο θεωρητικό και πρακτικό της μέρος, όσο και σε αυτό της αξιολόγησης. Με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε ενότητας χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών.

Οι ενότητες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Ενότητα Α’: Θεραπεία ενηλίκων – Θεωρητική Κατάρτιση (455 ώρες)

 • Θεωρία, πρακτικές ασκήσεις - video (150 ώρες)
 • Παρακολούθηση τριών Βασικών Εργαστηρίων (30 ώρες)
 • Παρακολούθηση Journal Club - Ερευνητικών Εργασιών (50 ώρες)
 • Μελέτη βιβλιογραφίας εισαγωγικής εργασίας (θεωρητικές αρχές, διατύπωση, SORC) (25 ώρες)
 • Συγγραφή ομαδικής εργασίας α’ ενότητας (50 ώρες)
 • Μελέτη βιβλιογραφίας (150 ώρες)

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων της θεωρητικής εκπαίδευσης της α’ ενότητας διεξάγονται κάθε Τρίτη, 16.30 - 21.30, και η παρακολούθηση Journal Club και Ερευνητικών Εργασιών σε προκαθορισμένες Τετάρτες, 16.30 – 21.30. Τα εργαστήρια διεξάγονται σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα.

Ενότητα Β’: Θεραπεία ενηλίκων – Προκλινική Εκπαίδευση (502 ώρες)

 • Θεωρία, πρακτικές ασκήσεις – video (150 ώρες)
 • Παρακολούθηση τριών Βασικών Εργαστηρίων (30 ώρες)
 • Παρακολούθηση Journal Club - Ερευνητικών Εργασιών (50 ώρες)
 • Παρακολούθηση εισαγωγής νέων περιστατικών σε αμφιθέατρο (30 ώρες)
 • Τutorial αμφιθεάτρου (10 ώρες)
 • Συμμετοχή ως παρατηρητής σε Ομάδες Κλινικής Εποπτείας (12 ώρες)
 • Παρακολούθηση τελικής αξιολόγησης βάσει κλινικού περιστατικού (20 ώρες)
 • Συγγραφή ομαδικής εργασίας β’ ενότητας (50 ώρες)
 • Μελέτη βιβλιογραφίας (150 ώρες)

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων της θεωρητικής εκπαίδευσης της β’ ενότητας διεξάγονται κάθε Πέμπτη, 16.30 - 21.30. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διεξάγονται σε προκαθορισμένες Τετάρτες, 16.30 – 21.30. Τα εργαστήρια διεξάγονται σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα. Η συμμετοχή ως παρατηρητής σε ομάδες κλινικής εποπτείας γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα των ομάδων.

Ενότητα Γ’: Θεραπεία ενηλίκων – Αυτογνωσία και Κλινική Πρακτική (850 ώρες)

 • Κλινική πρακτική άσκηση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (ανάληψη 4 περιστατικών, τήρηση φακέλων) (300 ώρες)
 • Συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας (80 ώρες)
 • Εποπτεία κλινικής πρακτικής σε μικρές ομάδες (60 ώρες)
 • Μελέτη για την εποπτεία (180 ώρες)
 • Παρακολούθηση Journal Club - Ερευνητικών Εργασιών (50 ώρες)
 • Παρακολούθηση εισαγωγής νέων περιστατικών σε αμφιθέατρο (30 ώρες)
 • Τutorial screening (10 ώρες)
 • Συγγραφή μελετών περίπτωσης (60 ώρες)
 • Συγγραφή και παρουσίαση Journal Club (30 ώρες)
 • Παρακολούθηση τελικής αξιολόγησης βάσει κλινικού περιστατικού (20 ώρες)
 • Δυνατότητα συμμετοχής ως παρατηρητής – συνθεραπευτής σε δομημένο πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας (τηρείται σειρά προτεραιότητας, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευόμενων) (30 ώρες)

Η πρακτική κλινική άσκηση γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενος με τους θεραπευόμενους εντός προκαθορισμένου ωραρίου. Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων αυτογνωσίας και των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους συντονιστές - επόπτες. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διεξάγονται σε προκαθορισμένες Τετάρτες, 16.30 – 21.30.

Ενότητα Δ’: Θεραπεία ενηλίκων – Κλινική Πρακτική και Εκπαίδευση (860 ώρες)

 • Κλινική πρακτική άσκηση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (ανάληψη 4 περιστατικών, τήρηση φακέλων) (300 ώρες)
 • Εποπτεία κλινικής πρακτικής ενηλίκων σε μικρές ομάδες (60 ώρες)
 • Μελέτη για την εποπτεία (180 ώρες)
 • Κλινική πρακτική άσκηση στη διαγνωστική συνέντευξη, την κλινική εκτίμηση και την εισαγωγή περιστατικών και παρουσίαση στην κλινική ομάδα σε αμφιθέατρο με εποπτεία (50 ώρες)
 • Παρακολούθηση Journal Club - Ερευνητικών Εργασιών (50 ώρες)
 • Παρακολούθηση Αμφιθεάτρου (εισαγωγή νεων περιστατικών) (30 ώρες)
 • Συγγραφή μελετών περίπτωσης (60 ώρες)
 • Προετοιμασία αναφοράς περιστατικού για τυφλή κρίση και εξέταση (30 ώρες)
 • Συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση βάσει κλινικού περιστατικού (20 ώρες)
 • Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας (50 ώρες)
 • Δυνατότητα συμμετοχής ως παρατηρητής – συνθεραπευτής σε δομημένο πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας (τηρείται σειρά προτεραιότητας, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευόμενων) (30 ώρες)

Η πρακτική κλινική άσκηση στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενους με τους θεραπευόμενους, εντός προκαθορισμένου ωραρίου. Η πρακτική κλινική άσκηση στην εισαγωγή νέων περιστατικών γίνεται σε προκαθορισμένες ανά εκπαιδευόμενο Δευτέρες, 16.30 – 21.30. Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους επόπτες. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διεξάγονται σε προκαθορισμένες Τετάρτες, 16.30 – 21.30.

Ενότητα Ε’: Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων – Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες)

 • Θεωρία, πρακτικές ασκήσεις – video: Θεραπεία παιδιών και εφήβων (50 ώρες)
 • Μελέτη βιβλιογραφίας 120 ώρες

Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων της θεωρητικής εκπαίδευσης της ε’ Ενότητας διεξάγονται κάθε Δευτέρα, 16.30 - 21.30.

Ενότητα ΣΤ’: Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων – Κλινική Πρακτική (605 ώρες)

 • Πρακτική κλινική άσκηση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων (ανάληψη 4 περιστατικών, τήρηση φακέλων) (300 ώρες)
 • Εποπτεία κλινικής πρακτικής παιδιών και εφήβων σε μικρές ομάδες (45 ώρες)
 • Μελέτη για την εποπτεία παιδιών και εφήβων (120 ώρες)
 • Κλινική πρακτική άσκηση στη διαγνωστική συνέντευξη, την κλινική εκτίμηση και την εισαγωγή περιστατικών και παρουσίαση στην κλινική ομάδα με εποπτεία (50 ώρες)
 • Συγγραφή μελετών περίπτωσης (60 ώρες)
 • Προετοιμασία αναφοράς περιστατικού για τυφλή κρίση και εξέταση (30 ώρες)

Η παρακολούθηση της προηγούμενης ενότητας είναι προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση της επόμενης για τις ενότητες α’, β’, γ’ και δ’. Υπό προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού της α’ και β’ ενότητας. Η παρακολούθηση της ενότητας ε’ μπορεί να γίνει αυτόνομα ή συνδυαστικά με την παρακολούθηση των ενοτήτων β, γ και δ’. Η παρακολούθηση της ενότητας στ’ έχει ως προαπαιτούμενα την ολοκλήρωση των ενοτήτων ε’ και γ’ και μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την παρακολούθηση της ενότητας δ’.

Μπορείτε να δείτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2020-21 εδώ.