Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα (Integrated Psychological Therapy, Ι.Ρ.Τ.)

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Ευθυμίου, Κ., Ρακιτζή, Στ., & Γεωργιλά, Π.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος:10-11 Ιουνίου 2017

Στόχος: Εκπαίδευση ψυχολόγων (κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος) και ψυχίατρων στο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό ομαδικό πρόγραμμα.

Επιστημονικό υπόβαθρο ΙΡΤ:
Η Σχιζοφρένεια αποτελεί μία σοβαρή χρόνια ψυχική διαταραχή. Ο συνδυασμός εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων-φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία- αποτελεί την θεραπεία εκλογής για όλους τους ειδικούς ψυχικής υγείας.
Η φαρμακοθεραπεία αποτελεί την βάση της περίθαλψης ασθενών με σχιζοφρένεια για την διαχείριση των ψυχωσικών συμπτωμάτων και την πρόληψη της υποτροπής . Η γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ) για την σχιζοφρένεια δεν αναπτύχθηκε ως εναλλακτική λύση ή μόνη θεραπεία της σχιζοφρένειας αλλά ως προσθήκη στις καθιερωμένες πρακτικές.
Η σημερινή ΓΣΘ για την Σχιζοφρένεια περιλαμβάνει τόσο τεχνικές για την διαχείριση της οξείας φάσης, όσο και ιδιαίτερα καλά δοκιμασμένες ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές για την αποκατάσταση (ΝICE, 2009). Η εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια (Roder et al. 2006; Roder et al. 2011). Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν να βοηθήσουν τoυς ασθενείς που παρουσιάζουν μακροχρόνια ελλείμματα στον νευρογνωστικό και κοινωνικογνωστικό τομέα (75-85% των ασθενών παρουσιάζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα ελλείμματα μετά την λήξη των οξέων φάσεων). Έτσι η βελτίωση των ελλειμμάτων αυτών αποτελεί και ένα βασικό δείκτη για την αποκατάσταση των ασθενών με σχιζοφρένεια.

«Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα
(Integrated Psychological Therapy, Ι.Ρ.Τ.)»

Το Απαρτιωτικό, θεραπευτικό πρόγραμμα (ΙΡΤ) αφορά σε ένα ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, από τα πιο καλά εμπειρικά τεκμηριωμένα, για την βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των σχιζοφρενών. Η Α.Ρ.Α. συμπεριέλαβε το ΙΡΤ στον κατάλογο των προτεινόμενων παρεμβάσεων για τους σχιζοφρενείς (www.apa.org/practice/grid.html ) (Roder et al., 2007; Ευθυμίου et al., 2009)
To IPT εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στο ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων του «Γ. Γεννηματάς» (Rakitzi et al., 2009; Rakitzi et al., 2010; Rakitzi et al., 2015; Rakitzi et al., 2016α, Rakitzi et al., 2016b) και από το 2012/2013 στο ΕΠΙΨΥ και στο Φορέα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας «Ξένιος Ζεύς».

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Κύριος στόχος του προγράμματος μετεκπαίδευσης στο ΙΡΤ είναι η εφαρμογή του σε ενήλικες (Ρακιτζή και συν. 2016) και εφήβους (Ρακιτζή & Γεωργιλά, 2016) με σχιζοφρένεια. Η εφαρμογή προϋποθέτει την εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας στο ΙΡΤ, την οποία προσφέρει η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Παράλληλα προσφέρεται και επιστημονική υποστήριξη σε περίπτωση διερεύνησης της αποτελεσματικότητας του ΙΡΤ στα πλαίσια ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου. Υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι κ. Ευθυμίου, Ρακιτζή και Γεωργιλά.

Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει 2 μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 2 ενότητες (modules) και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 3 φάσεις:

 1. Στο πρώτο μέρος (30 ώρες) γίνεται κατάρτιση στις βασικές αρχές του θεωρητικού υπόβαθρου που υποστηρίζει το πρόγραμμα και εισαγωγή στο πρόγραμμα και ευαισθητοποίηση στα υποπρογράμματα αποκατάστασης γνωστικών ελλειμμάτων
 2. Στο δεύτερο μέρος και ανεξάρτητα από το πρώτο μέρος γίνεται συστηματική ευαισθητοποίηση στα υποπρογράμματα αποκατάστασης γνωστικών και κοινωνικών ελλειμμάτων καθώς και εποπτεία της εμπειρίας των εκπαιδευομένων με το πρόγραμμα.

Μέθοδος: Θα δοθεί στους συμμετέχοντες πακέτο σημειώσεων και βιβλιογραφία. Προφορικές εισηγήσεις, παρουσίαση περιστατικών από τις εισηγήτριες, βιωματικές ασκήσεις, ασκήσεις εφαρμογής των υποπρογραμμάτων, Ομαδική εποπτεία.

Συμμετέχοντες:
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι ή eιδικευόμενοι παιδοψυχίατροι και ψυχίατροι και ψυχολόγοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται ή έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Πριν την εφαρμογή του I.P.T. πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική θεωρητική εκπαίδευση.

Δηλώσεις συμμετοχής:
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (www.cbt.edu.gr), info@cbt.edu.gr, 210 3840803 ή στην κυρία Ρακιτζή srakitzi@gmail.com.

Αποστολή βιογραφικών έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Κόστος συμμετοχής: 390 ευρώ.

Για να δείτε το φυλλάδιο πατήστε εδώ

Βιβλιογραφία:

 • Ευθυμίου, Κ., Ρακιτζή, Σ., & Roder, V. (2009). Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια. Ψυχιατρική, 20(3), 245 - 254.
 • National Institute of Clinical Excellence NICE (2009). Schizophrenia. Core Interventions in the treatment and management of schizophrenia in primary and secondary care.
 • Ρακιτζή Σ, Γεωργιλά Π, Ευθυμίου Κ. (Επιμ.) (2016). Παρέμβαση στη σχιζοφρένεια. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΕΘΣ.
 • Rakitzi S, Georgila P, Efthimiou K, Mueller D. R. (2016a). Efficacy and feasibility of the Integrated Psychological Therapy for outpatients with schizophrenia in Greece: Final results of a RCT. Psychiatry Research, 242, 137-143.
 • Rakitzi S, Georgila P, Efthimiou K. (2016b). Insight and rehabilitation of patients with schizophrenia. Journal of memory disorders and rehabilitation, 1(1): 1002.
 • Rakitzi S, Georgila P. (2015). Acceptance and commitment therapy as a Part of a Multimodal Rehabilitation for Patients with Schizophrenia. Journal of Psychology and clinical Psychiatry, 3(5), 1-3.
 • Ρακιτζή Σ., Γεωργιλά Π. (2016). Σχιζοφρένεια σε παιδιά και εφήβους. Στο Α. Καλαντζή & Α. Σοφιανοπούλου (Επιμ.) (2016). Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων. (pp. 595-642). Αθήνα: Πεδίο.
 • Roder, V., Brenner, H.D., Kienzle, N. & Ευθυμίου, Κ. (2007). Το απαρτιωτικό ψυχολογικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη σχιζοφρένεια (Ι. Ρ. Τ. ). Αθήνα: Scientific Publications.
 • Roder, V., Müller, D. & Schmidt, S. (2011). Effectiveness of Integrated Psychological Therapy for Schizophrenia Patients. A Research update. Schizophrenia Bulletin, 37 (2), 71-79.