Παρουσίαση Journal Club και Διπλωματικών Εργασιών την Τετάρτη 25 Ιουνίου

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών από τις 16.30 ώς τις 21.30 θα παρουσιαστούν τα Journal Club και οι Διπλωματικές εργασίες των σπουδαστών της ΕΓΣΣ. Το Journal Club αναφέρεται σε ανασκόπηση ενός θέματος με κεντρικό άξονα ένα συγκεκριμένο άρθρο. Οι Εργασίες έχουν μορφή άρθρου ανασκόπησης της βιβλιογραφίας ή μορφή ερευνητικού άρθρου, ανάλογα με το αν πρόκειται για βιβλιογραφική ή εμπειρική έρευνα.

Τις παρουσιάσεις μπορούν να τις παρακολουθήσουν και συνάδελφοι που δεν εκπαίδευονται στην ΕΓΣΣ, αρκεί να ενημερώσουν πιο πριν τη Γραμματεία (210 3840803)

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Διπλωματική Εργασία: Ανασκόπηση πρόσφατων κλινικών ερευνών για τη θεραπεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής
  2. Kent, C. & McMillan, G. (2009). A CBT-based approach to medically unexplained symptoms. Advances in psychiatric treatment, 15, 146 – 151.
  3. Zeanah, C.H., Berlin, L.J., & Boris, N.W. (2011). Practitioner Review: Clinical applications of attachment theory and research for infants and young children, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(8), 819-833
  4. Riess H. (2011) Biomarkers in the Psychotherapeutic Relationship: The Role of Psysiology, Neurobiology and Biological Correlate of E.M.P.A.T.H.Y, Harvard Review of Psychiatry, vol. 19(3), 162-174.
  5. Διπλωματική Εργασία: Συγκριτική πιλοτική μελέτη, μεταξύ Videowork και Homework, της συμμόρφωσης (Compliance) στην εργασία για το σπίτι σε CBT θεραπευόμενους
  6. Διπλωματική εργασία: Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία διακοπής του καπνίσματος. Ατομικά και ομαδικά προγράμματα