Εργαστήριο Κλινικής Εξειδίκευσης στις Συμπεριφορικές Τεχνικές

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος: Δρ. Μυτσκίδου Πασχαλιά

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στην εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων και στην πρακτική προετοιμασία για την κλινική εφαρμογή των συμπεριφορικών τεχνικών. Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην πρακτική εφαρμογή των συμπεριφορικών τεχνικών σε παραδείγματα αληθινών περιστατικών, προβολή βίντεο και βιωματικές ασκήσεις, σύμφωνα με τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου, οι εκπαιδευόμενοι:

  1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις για τις συμπεριφορικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ΓΣΨ
  2. Θα έχουν την ικανότητα να επιλέγουν την κατάλληλη για την διαταραχή και τον θεραπευόμενο τεχνική και να την εφαρμόζουν σωστά
  3. Θα μπορούν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών που χρησιμοποιούν ώστε να τις τροποποιήσουν και να τις προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του θεραπευόμενου, της διαταραχής αλλά και της χρονικής στιγμής της θεραπείας
  4. Θα έχουν ελέγξει τις πεποιθήσεις τους αναφορικά με τις συμπεριφορικές τεχνικές και θα έχουν διορθώσει πιθανές παρερμηνείες και λάθη
  5. Θα έχουν αντιμετωπίσει το προσωπικό τους άγχος στην εφαρμογή των τεχνικών

Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί σε δύο τριήμερα: Παρασκευή 22/4/16 έως Κυριακή 24/4/16 και Παρασκευή 13/5/16 ως Κυριακή 15/5/16 στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (Γλάδστωνος 10, 10677, Αθήνα, 5ος όροφος). Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένας συμπληρωματικός τρίτος κύκλος εποπτείας σε περιστατικά των συμμετεχόντων.

Το κόστος του Εργαστηρίου ανέρχεται στα 290 ευρώ. Θα δοθεί φάκελος άρθρων, σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε Ειδικούς ψυχικής υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην γραμματεία μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο http://cbt.edu.gr/erg/node/214.