Κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ (Ι) & (ΙΙ)

Εισηγήτρια: Δρ. Μανιαδάκη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Διευθύντρια Ψυχολογικού Κέντρου «ΑΡΣΗ»

Διάρκεια: 10 ώρες

Στόχος: Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην κατανόηση της φύσης της ΔΕΠ-Υ, στην αναγνώριση των συμπτωμάτων της και στην εφαρμογή βασικών αρχών διαχείρισής της.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:

 1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη συμπτωματολογία, την αιτιολογία, την αναπτυξιακή προσέγγιση και τις επικρατέστερες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς στις περιπτώσεις παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ.
 2. Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ενδείξεις ύπαρξης ΔΕΠ-Υ.
 3. Θα μπορούν να εφαρμόζουν βασικές αρχές διαχείρισης της ΔΕΠ-Υ.
 4. Θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία για τη ΔΕΠ-Υ σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
 5. Θα είναι σε θέση να κάνουν ψυχοεκπαίδευση σε γονείς και εκπαιδευτικούς παιδιών με ΔΕΠ-Υ.

Συμμετέχουν: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, λογοπεδικοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί), εκπαιδευτικοί (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) και τελειόφοιτοι φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Περιεχόμενο:

 1. Η κλινική εικόνα της ΔΕΠ-Υ στη διάρκεια της ανάπτυξης (2 ώρες)
 2. Η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ (1 ώρα)
 3. Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ (2 ώρες)
 4. Η διαδικασία και τα μέσα διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ (1 ώρα)
 5. Συνήθεις θεραπευτικές προσεγγίσεις της ΔΕΠ-Υ (1 ώρα)
 6. Η πρώιμη παρέμβαση στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ (1 ώρα)
 7. Βασικές αρχές γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ (2 ώρες)

Μέθοδος:

 • Παρακολούθηση θεωρητικών εισηγήσεων
 • Πρακτικές και βιωματικές ασκήσεις
 • Ανάλυση video
 • Μελέτη βιβλιογραφίας

Όλες οι εισηγήσεις παρέχονται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους μετά την παρουσίασή τους. Επιπλέον, παρέχεται ηλεκτρονικά πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και άλλο υλικό για κλινική χρήση και εκπαιδευτική χρήση.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Η Μανιαδάκη Κατερίνα είναι ψυχολόγος, Αναπλ. καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και Διδάκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας από το University of Southampton. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου Ψυχολογίας (Maîtrise) από το Université Louis Pasteur-Strasbourg I και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.S.S.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου από το Université René Descartes-Paris VIII. Συνεργάζεται με το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ» από το 1996 και είναι διευθύντρια του Κέντρου από το 2008. Ασχολείται κυρίως με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες καθώς και με τη συμβουλευτική γονέων και την ψυχοθεραπεία εφήβων. Είναι συγγραφέας έξι επιστημονικών βιβλίων σε θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (δύο εκ των οποίων αποτελούν μονογραφίες για τη ΔΕΠ-Υ) και έχει την επιμέλεια ενός ακόμη βιβλίου για τη ΔΕΠ-Υ, τα οποία αποτελούν συγγράμματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το τελευταίο της βιβλίο για τη ΔΕΠ-Υ θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο 2017 από τον εκδοτικό οίκο Routledge-Taylor and Francis με τίτλο “The Complete Guide to ADHD: Nature, Diagnosis and Treatment” και προορίζεται για ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας. Επίσης συμμετέχει με δέκα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι κριτής (reviewer) άρθρων σε δεκατέσσερα και μέλος της συντακτικής επιτροπής σε οκτώ απ’ αυτά. Έχει πραγματοποιήσει εκατόν τριάντα εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στο συγγραφικό της έργο έχουν γίνει περισσότερες από 400 ετεροαναφορές. Μιλά άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της American Psychological Association. Η βιογραφία της επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε στο Who is Who της Ελλάδας το 2012. Επίσης, έλαβε το βραβείο Universum Donna 2016, από τον διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Universum Academy Switzerland για την προσφορά της στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.