Ανακοίνωση έναρξης συνεργασίας της ΕΓΣΣ με την Pulso-Europe

Η ΕΓΣΣ στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης των αποφοίτων της ξεκινά τη συνεργασία της με την Εταιρεία Pulso - Europe (https://pulso-europe.eu/). Η Pulso έχει ως αντικείμενο δραστηριοποίησης την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε στελέχη επιχειρήσεων, ενώ πελάτες της είναι πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Οι υπηρεσίες που παρέχει μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programmes) στα οποία οι απόφοιτοι της ΕΓΣΣ, εφόσον οι ίδιοι το επιλέξουν, θα έχουν την ευκαιρία να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας έναντι αμοιβής.

Ανακοίνωση έναρξης συνεργασίας της ΕΓΣΣ με την Pulso-Europe