Η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού στην προσχολική και σχολική ηλικία

Εισηγήτρια: Δρ. Μανιαδάκη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Διευθύντρια Ψυχολογικού Κέντρου «ΑΡΣΗ»

Διάρκεια: 5 ώρες

Στόχος: Η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή του τραυλισμού, την ψυχογενή της βάση και τον μείζονα ρόλο της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στη θεραπευτική του αντιμετώπιση στην προσχολική και σχολική ηλικία..

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:

 1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη συμπτωματολογία, την αναπτυξιακή πορεία και την αιτιολογία του τραυλισμού.
 2. Θα έχουν κατανοήσει την ψυχογενή βάση του τραυλισμού και τον ρόλο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στη θεραπευτική του αντιμετώπιση σε αντιδιαστολή με τη συνήθη πρακτική της λογοθεραπείας
 3. Θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία για τον τραυλισμό σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
 4. Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές αντιμετώπισης του τραυλισμού στην προσχολική και σχολική ηλικία.
 5. Θα είναι σε θέση να κάνουν ψυχοεκπαίδευση σε γονείς και εκπαιδευτικούς παιδιών με τραυλισμό.

Συμμετέχουν: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι), εκπαιδευτικοί (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) και τελειόφοιτοι φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων

Περιεχόμενο:

 1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά και η αναπτυξιακή πορεία του τραυλισμού (2 ώρες)
 2. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της αιτιολογίας του τραυλισμού (1 ώρα)
 3. Το μοντέλο των Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006) (2 ώρες)
 4. Συνήθεις θεραπευτικές προσεγγίσεις του τραυλισμού (1 ώρα)
 5. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού (1 ώρα)
 6. Τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης στην προσχολική

Μέθοδος:

 • Α. Παρακολούθηση θεωρητικών εισηγήσεων
 • Β. Ανάλυση video
 • Γ. Μελέτη βιβλιογραφίας

Όλες οι εισηγήσεις παρέχονται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους μετά την παρουσίασή τους. Επιπλέον, παρέχεται ηλεκτρονικά βιβλιογραφικό υλικό από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και άλλο υλικό για κλινική χρήση και εκπαιδευτική χρήση.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Η Μανιαδάκη Κατερίνα είναι ψυχολόγος, Αναπλ. καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και Πρόεδρος του Τμήματος. Είναι Διδάκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας από το University of Southampton, κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου Ψυχολογίας (Maîtrise) από το Université Louis Pasteur-Strasbourg I και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.S.S.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου από το Université René Descartes-Paris VIII. Συνεργάζεται με το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ» από το 1996 και είναι διευθύντρια του Κέντρου από το 2008. Ασχολείται κυρίως με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες καθώς και με τη συμβουλευτική γονέων και την ψυχοθεραπεία εφήβων. Είναι συγγραφέας έξι επιστημονικών βιβλίων σε θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (ένα εκ των οποίων αποτελεί μονογραφία για τον τραυλισμό) και έχει την επιμέλεια ενός ακόμη βιβλίου, τα οποία αποτελούν συγγράμματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης συμμετέχει με δέκα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι κριτής (reviewer) άρθρων σε εικοσιένα και μέλος της συντακτικής επιτροπής σε δέκα από αυτά. Έχει πραγματοποιήσει εκατόν τριάντα εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στο συγγραφικό της έργο έχουν γίνει περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές. Μιλά άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της American Psychological Association. Η βιογραφία της επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε στο Who is Who της Ελλάδας το 2012. Επίσης, έλαβε το βραβείο Universum Donna 2016, από τον διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Universum Academy Switzerland για την προσφορά της στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.

E-mail: katerina@arsi.gr