Διεκδικητική Συμπεριφορά

Διδάσκων: Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Η εκπαίδευση της διεκδικητικής συμπεριφοράς έχει στόχο να διδάξει τους ανθρώπους να εκφράζουν τους εαυτούς τους καλύτερα και συχνότερα – ιδιαίτερα όταν έρχονται αντιμέτωποι με κάποιες αντιθέσεις – χωρίς να καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων. Επιπλέον, βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν ικανότεροι και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το μάθημα παρουσιάζει ένα θεραπευτικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεκδικητικότητας, παραδείγματα και χρήσιμες ασκήσεις.

Σημειώσεις:
Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα