Αντιμετώπιση δυσκολιών στη θεραπευτική πορεία

Διδάσκων: Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Στη κλινική πρακτική οι θεραπευτές αγωνίζονται με τις προκλήσεις της εξάσκησης της ΓΣΘ ως ασκούμενοι που εργάζονται υπό εποπτεία, ή ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Το μάθημα εξετάζει τα βασικά εμπόδια, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντώνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μέσα από εκτεταμένα παραδείγματα και ασκήσεις.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα