Ψυχογενής ανορεξία

Διδάσκουσα: Κ. Μαδούρου

Περιεχόμενο:
Το παρόν μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη: το πρώτο, αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο της Ψυχογενούς Ανορεξίας (κλινική εικόνα, διάγνωση, επιδημιολογικά δεδομένα, πορεία, πρόγνωση και αιτιοπαθογένεια). Στην συνέχεια παρουσιάζονται η θεραπευτική αντιμετώπιση της Ψυγοενούς Ανορεξίας και οι δυσκολίες της καθώς και οι κυριότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας όπως το μοντέλο των των Garner & Bemis και το μοντέλο των Fairburn, Zafran & Cooper. Γίνεται σύντομη αναφορά στη Διαταραχή Εικόνας Σώματος και σε θέματα διατροφικής συμβουλευτικής που άπτονται της θεραπείας για την Ψυχογενή Ανορεξία . Τέλος γίνεται σύντομη παρουσίαση κλινικού περιστατικού για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και των μοντέλων Θεραπείας.

Βιβλιογραφία:

  • Γονιδάκης, Φ., Βάρσου, Ε. (2008). Ψυχογενής Ανορεξία: Αυτοφυλακισμένες κοπέλες και το μονοπάτι προς την έξοδο. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ
  • Γονιδάκης, Φ., Χαρίλα, Ν. (2011). Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής: Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα