Πρώτες συναντήσεις με το παιδί και τους γονείς

Διδάσκουσες: Α. Καλαντζή - Αζίζι & Ρ. Λάιους

Περιεχόμενο:
Λήψη Ιστορικού: Τι περιλαμβάνει και για ποιο λόγο χρειάζεται να το γνωρίζουμε. Αξιολόγηση, θεραπευτική σχέση, ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο, κατάρτιση λίστας προβλημάτων, κινητοποίηση. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ γνωσιακών - συμπεριφοριστικών θεραπειών ενηλίκων και παιδιών-εφήβων, οι πρώτες συναντήσεις, παραδείγματα γνωσιακής - συμπεριφοριστικής αξιολόγησης, παρουσίαση υλικού, αυτογνωσία και επαγγελματισμός των θεραπευτών στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θερπεία παιδιών και εφήβων. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με ιδιαίτερες προκλήσεις για τον θεραπευτή και τη θεραπευτική σχέση.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα