Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Διδάσκων: Κ. Παπασταμάτης

Περιεχόμενο:
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, δηλαδή τα προβλήματα σεξουαλικής επιθυμίας, διέγερσης, οργασμού και σεξουαλικού πόνου-σπασμού είναι αρκετά συχνές στη ζωή ανδρών και γυναικών επηρρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την ψυχολογική τους κατάσταση αλλά και τη σχέση με το σύντροφό τους. Σήμερα έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τα αίτια των διαταραχών αυτών και παράλληλα είναι στη διάθεσή μας αποτελεσματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στο Εργαστήριο παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός περιστατικών από όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες (σεξουαλικές δυσλειτουργίες, υπερσεξουαλικότητα, ασεξουαλικότητα). Έτσι οι σπουδαστές οργανωμένοι σε μικρές ομάδες με τη συνδρομή και την εποπτεία του ομιλητή (και με τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων) έχουν τη δυνατότητα να διαγνώσουν το πρόβλημα, να διερευνήσουν τα αίτια και να προχωρήσουν στη διαφορική διάγνωση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά, βήμα-βήμα, η θεραπευτική διαδικασία για κάθε κλινική περίπτωση ξεχωριστά.

Βιβλιογραφία:

  • Rosen, R.C., & Leiblum, S.R. (Eds): Case studies in sex therapy. The Guilford Press, New York, 1995.
  • Βαϊδάκης Ν. (2016). Πρόωρη (Γρήγορη) Εκσπερμάτιση. Εκδόσεις ΒΗΤΑ.
  • Spence, S.H. (1991). Psychosexual Therapy. A Cognitive – Behavioural Approach. Chapman & Hall, London.
  • Epstein, N.B., & Baucom, D.H. (2002). Ενισχυμένη γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία ζευγαριών. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα