Σεξουαλικότητα και ζωή

Διδάσκων: Ν. Βαϊδάκης

Περιεχόμενο:
Στην παρούσα εισήγηση ανατάσσεται ο ρόλος της σεξουαλικότητας στη ζωή μας, όπως έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις. Αναλύονται βασικές έννοιες σεξουαλικής υγείας όπως : Φύλο (sex), κοινωνικό φύλο (γένος) (gender), Σεξουαλικότητα (sexuality), Σεξουαλική υγεία (sexual health), Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity), Σεξουαλικός προσανατολισμός (sexual orientation), Συναισθηματική πρόσδεση (emotional attachment), Ασφαλέστερο σεξ (sefer sex), Υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά (responsible sexual behavior), σεξουαλικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα