Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε οικογένειες πασχόντων από σχιζοφρένεια

Διδάσκων: Δ. Κολοστούμπης

Περιεχόμενο:
Για να περιφρουρηθεί η εσωτερική συνοχή και να ανεφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι η εισήγηση αναρριχάται σε τρείς αναβαθμούς:

 1. Εισαγωγή- προοίμιο. Σκιαγραφείται αδρά το πορτραίτο της νοσολογικής οντότητας εστιάζοντας στις παρακρούσεις που καταλείπει στην οικογενειακή ζωή των πασχόντων. Ανατέμνονται οι παραφυάδες (επιβάρυνση, εκφραζόμενο συναίσθημα, συναισθηματικό κλίμα) που παρεμβαίνουν και τροποποιούν την πορεία και την έκβαση της νόσου στο άνυσμα του χρόνου.
 2. Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση - ορισμός. Γιατί ψυχοεκπαίδευση; Η αναγκαιότητα εφαρμογής των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις χρόνιες και υποτροπιάζουσες νόσους. Σπονδύλωση των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ιστορική αναδρομή και περιοδολόγηση, μοντέλα και τύποι ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Κορφολογούνται και προσπορίζονται ευρήματα που κατοχυρώνουν και πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων, αναδεικνύοντάς τες σε δομική συνιστώσα – επικουρική της φαρμακοθεραπείας- του ολοκληρωμένου θεραπευτικού σχεδιασμού.
 3. Παρουσιάζεται και επισκοπείται ενδελεχώς η εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης σε «πραγματικές συνθήκες», όπως έχει ασκηθεί σε δύο οικογένειες μέλος των οποίων κατατρύχεται από σχιζοφρένεια έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τις πρακτικές – «ένυλες» απολήξεις και αποτυπώσεις της παρέμβασης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Bauml, J., Psychoeducation: A Basic Psychotherapeutic Intervention for Patients With Schizophrenia and theire Familiews. Schizophrenia Bulletin, 2006;32: 1-8
 • Lehman AF et al. J Am Acad Psychoanal Dyn Psychiatry 2003; 31:141-145
 • Anderson CM, Gerard E, Hogarty GE, Reiss DJ. Family treatment of adult schizoprhenic patients: a psycho-educational approach. Schizophr Bull 1980;6:490-505
 • Ε. Vieta, J Clin Psychiatry 2005; 66: 34-39
 • Leff 1990, 2004, 2007
 • Magliano et al. 1999, 2003, 2005
 • W.Wolfang Fleischhacker- Martina Hummer
 • Fallοon et al 2005

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα