Εισαγωγή στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων

Διδάσκουσα: Ι. Γιαννοπούλου

Περιεχόμενο:
ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους: ορισμός, ιδιαιτερότητες, συστατικά και χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα.

ΓΣΘ υπό το πρίσμα αναπτυξιακής προσέγγισης: αναπτυξιακή έκφραση συμπτωμάτων, προβληματική (παθολογική) – τυπική (φυσιολογική) συμπεριφορά; ιδιοσυγκρασία, στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, γνωστική εξελικτική θεωρία του Jean Piaget , κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη (συναισθήματα, κοινωνική νόηση, θεωρία του νου, εκτελεστικές λειτουργίες, θεωρία δεσμού και εσωτερικευμένα μοντέλα εργασίας), μέσα επικοινωνίας με τα παιδιά

Χαρακτηριστικά και ανάγκες διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων: προσαρμογή ΓΣΘ στα παιδιά μικρότερης ηλικίας (<7 ετών), η ΓΣΘ σε παιδιά 7-12 ετών, η ΓΣΘ σε εφήβους.

Αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων αναγκαίων για τη συμμετοχή του παιδιού ή εφήβου στη ΓΣΘ.

Συνήθη προβλήματα που συναντάμε στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων.

Δεοντολογικά ζητήματα και ηθικά διλήμματα που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση και ΓΣΘ: Εξαιρέσεις από το Απόρρητο – Νομικές υποχρεώσεις – Συναίνεση για θεραπεία- Ενημερωμένη συναίνεση-Θεραπευτικό συμβόλαιο.

Σημειώσεις:
Εισαγωγή στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων

Βιβλιογραφία:

  • Ι. Γιαννοπούλου, Μ. Στρούθος (2014). Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην παιδοψυχιατρική πράξη (σελ: 199-220). Στο: Α. Δουζένης, Λ. Λύκουρας (Επιμ.). Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχική Υγεία. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις.
  • Reinecke, M.A., Dattilio, F.M., & FreemanA. (2006). What Makes for an Effective Treatment? In: M.A. Reinecke, F.M. Dattilio, A.Freeman (Eds). Cognitive therapy with children and adolescents: A Casebook for Clinical Practice, 2nd Edition. New York: The Guilford Press.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα