Εργαστήριο "Οδηγίες εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) σε υπηρεσίες και ιδιώτες ειδικούς ψυχικής υγείας"

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών διοργανώνει Ενημερωτικό Εργαστήριο με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR - General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation) σε υπηρεσίες και ιδιώτες ειδικούς ψυχικής υγείας».

Το εργαστήριο αφορά την εφαρμογή του γενικού κανόνα προστασίας δεδομένων στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους ψυχολόγους / ψυχιάτρους, ειδικούς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε., που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων και οφείλουν να προβούν στη λήψη αντίστοιχων μέτρων. Θα παρουσιαστούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα συμμόρφωσης στον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ε.Ε. 2016/679), όσον αφορά την επεξεργασία, τη φύλαξη και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν για τις ανάγκες της άσκησης της επαγγελματικής τους λειτουργίας. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα, και είναι σημαντική η κατοχύρωση της.

Συντονιστές:
Κεντρωτή Βέρα, Δικηγόρος D.E.A.
Μπαρπαγιάννης Γιώργος, IT Consultant - Web & Software Developer at MAKEITREAL
Λεμονούδη Μυρτώ, Ψυχολόγος

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Μέθοδος: Στη διάρκεια του Εργαστηρίου θα δοθεί χρόνος να τεθούν ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή GDPR και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Υλικό: Θα δοθούν όλα τα απαραίτητα έντυπα, αναλυτικές οδηγίες για την ασφάλιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα υποδειχθεί κατάλληλο λογισμικό και οδηγίες για τη διαμόρφωση
της επαγγελματικής ιστοσελίδας, σε πλήρη συμμόρφωση με το GDPR.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 7/12/2019, 10.00 – 15.00
Τόπος διεξαγωγής: Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, Γλάδστωνος 10, 5ος όροφος, Πλατεία Κάνιγγος.
Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι τη Δευτέρα 2/12/2019 (τηλ.: 210 3840803, 3-9μμ. email: info@cbt.edu.gr)
Κόστος συμμετοχής: 55€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://cbt.edu.gr/erg/GDPR