Εργαστήριο: Αυτεπίγνωση των σχημάτων του θεραπευτή: Προσωπική πρακτική των τεχνικών της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής θεραπείας και Αναστοχασμός από τους θεραπευτές προς τον εαυτό τους

Ενημέρωση: Το Εργαστήριο αναβάλλεται λόγω της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας (10/3/20).

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα "Αυτεπίγνωση των σχημάτων του θεραπευτή: Προσωπική πρακτική των τεχνικών της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής θεραπείας και Αναστοχασμός από τους θεραπευτές προς τον εαυτό τους" τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρες 16.30 - 21.30.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα των δεκαπέντε τελευταίων ετών, έχει φανεί ότι η προσωπική πρακτική του Γνωσιακού-Συμπεριφοριστικού μοντέλου από τους θεραπευτές και ο αναστοχασμός/αυτο-αντανάκλαση των θεραπευτών - αναφορικά με τη πρακτική και τα σχήματα τους - έχουν θετική επίδραση στις αντιληπτικές ικανότητες (π.χ. σύνθεση διατύπωσης περίπτωσης), τεχνικές δεξιότητες (π.χ. ικανότητα να χρησιμοποιούν ΓΣ τεχνικές πιο αποτελεσματικά), και διαπροσωπικές δεξιότητες (π.χ. ενσυναίσθηση για τον πελάτη). Η προσωπική πρακτική και αυτο-αντανάκλαση είναι μια βιωματική στρατηγική εξάσκησης, που παρέχει στους θεραπευτές μια δομημένη εμπειρία εφαρμογής της ΓΣΘ στον εαυτό τους και αναστοχασμού της εμπειρίας αυτής σε διάφορα στάδια (παρατήρηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των σκέψεών, συναισθημάτων, σωματικών αισθήσεων και πράξεων).
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο, τη δομή και τα στάδια αυτής της προσωπικής πρακτικής, τον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών στον εαυτό, καθώς και τη διαδικασία αναστοχασμού/αυτό-αντανάκλασης, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παραδείγματα.

Κόστος συμμετοχής: 35 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου στο 210 3840803 και info@cbt.edu.gr (Δευτέρα έως Παρασκευή, 15.00 - 21.00).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.