Γνωσιακές τεχνικές Α, Β, Γ

Διδάσκων: Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία συνδυάζει ένα μεγάλο αριθμό θεραπευτικών τεχνικών και στρατηγικών, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην ανακάλυψη των αυτόματων αρνητικών σκέψεων, στην αναγνώριση των πιθανών συνεπειών και στην προσπάθεια αντικατάστασης αυτών των σκέψεων μ’ άλλες, περισσότερο λειτουργικές σκέψεις (αναδόμηση). Η διάρκεια αυτής της αλλαγής εξαρτάται από τον τρόπο που ορίζεται και αλλάζει το πλήθος των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση των αρνητικών σκέψεων και των σχημάτων, κυρίως μέσα σε φαύλους κύκλους. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα γνωσιακών και μεταγνωσιακών τεχνικών, μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις διάδρασης.

Σημειώσεις: Γνωσιακές τεχνικές

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα