Μετατραυματική διαταραχή άγχους

Διδάσκων: Θ. Καλπάκογλου

Περιεχόμενο:
Το μάθημα παρουσιάζει το γνωσιακό μοντέλο για τη μετατραυματική διαταραχή άγχους με παράλληλες αναφορές στις συνέπειες της τρομοκρατίας, τον γενικό άξονα παρέμβασης, ενημερωτικό και συμβουλευτικό υλικό για την άμεση διαχείριση κρίσεων σε παιδιά και ενήλικες, τρόπους παρέμβασης, κλινικά παραδείγματα και ασκήσεις.

Σημειώσεις:

  1. Μετατραυματική διαταραχή
  2. Μετατραυματική διαταραχή B -Τρομοκρατία

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα