Διαταραχές προσωπικότητας Α, Β, Γ

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:
Ζητήματα ταξινομικών συστημάτων – διάγνωσης: Αλλαγές στις εκδόσεις του DSM, έννοια των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, έννοια της διαταραχής προσωπικότητας, διάκριση από τις διαταραχές συμπτωμάτων, συνοσηρότητα.

ΓΣ θεραπεία διαταραχών προσωπικότητας: φύση διαταραχών προσωπικότητας, σχήματα – πρότυπα – προσωπικότητα (ιδιότητες σχημάτων, γνωστικό – συναισθηματικό - κινητοποιητικό – συμπεριφορικό - σωματικό σύστημα, σύστημα συνειδητού ελέγχου).

Γένεση δυσλειτουργικών σχημάτων: προδιάθεση, τραυματικές εμπειρίες, διαπροσωπικές σχέσεις, παράγοντες διατήρησης.

Σχήματα και ψυχοπαθολογία: ειδικότητα, κάθεξη και αντικάθεξη.

Ειδικά χαρακτηριστικά θεραπείας διαταραχών προσωπικότητας: βασικές ιδιαιτερότητες, βασικές δυσκολίες.

Θεραπευτικός σχεδιασμός: γνωσιακή διατύπωση, επίπεδα θεραπευτικής αλλαγής, «χαρακτηριολογική» φάση θεραπείας, μεταβιβαστικές αντιδράσεις, αντιμεταβιβαστικές αντιδράσεις.

Ειδικές τεχνικές: τεχνική του συνεχούς, εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση, αντιστροφή νοήματος, λόγος κόστους-οφέλους, απόσταση από το γεγονός, εκπαίδευση σε δεξιότητες, ημερολόγιο σχημάτων, αναβιώσεις, νοητικές εικόνες.

Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης: Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας. Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική σχέση ανά διαταραχή – Αντίσταση, μη συμμόρφωση.

Σημειώσεις:
Κεφ. 1, 6 και Ένθετα Κείμενα 1,5,6 και 7 από το Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Χαρίλα Ν. (2014). Γνωσιακή – συμπεριφοριστκή ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας: Θεωρία και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων. Αθήνα: Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Σημειώσεις (παρουσίαση σε μορφή pdf)

Βασική βιβλιογραφία

  • Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. D. and Associates (2006). Cognitive therapy of personality disorders (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
  • Davidson, K. (2007). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Guide for Clinicians. London: Routledge.
  • Sperry, L. (2006). Cognitive Behaviour Therapy of DSM-IV-TR Personality Disorders (2nd ed.). New York: Routledge.

Επιπλέον πηγές - σύνδεσμοι:
Η έκθεση της British Psychological Society για τις διαταραχές προσωπικότητας:
http://www.bps.org.uk/content/understanding-personality-disorder-report-...

Βιβλιογραφική παραπομπή για την κλινική περίπτωση που παρουσιάζεται στο μάθημα: Ευσταθίου, Γ. (2006). Περιγραφή ατομικής περίπτωσης μετεφήβου με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας και ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία. Στο Κ. Ευθυμίου, Ν. Χαρίλα, (Επίμ. Έκδ.), Ψυχοθεραπευτική πράξη: Η εφαρμογή της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας σε πέντε κλινικές περιπτώσεις (σσ. 77 – 98). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα