Βιολογική βάση της συμπεριφοράς

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:
Βιολογικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς: μονισμός, έμφυτες συμπεριφορές και ένστικτα, αντίδραση φυγής ή μάχης.

ΓΣ θεραπεία: θεωρία της ετοιμότητας, φαινόμενο αποστροφικής μάθησης.

Συμπεριφορική γενετική: θεωρία εξέλιξης, γενετικές προδιαθέσεις και περιβάλλον, κληρονομησιμότητα.

Συναίσθημα στη ΓΣ θεραπεία: απελευθέρωση συναισθήματος, συναίσθημα και γνωστικές λειτουργίες, σωματικές αλλαγές, γνωστική συμμετοχή, έκφραση του προσώπου, τάση για δράση, σκέψη και συναίσθημα, πρωτογενής και δευτερογενής εκτίμηση, συνειδητές και ασυνείδητες διαδικασίες αναγνώρισης ερεθισμάτων, επίδραση μάθησης και συστήματος πιστεύω, δυσκολία αναγνώρισης συναισθημάτων, συναισθηματικό φορτίο σχημάτων.

Σημειώσεις:

  • Βιολογική βάση της συμπεριφοράς
  • Θεωρίες μάθησης
  • Συναίσθημα και Γνωστικές Διεργασίες

Βιβλιογραφία:

  • Καραδήμας, Ε.Χ., & Κοκκότη, Κ. (2014). Η συμπεριφορά και η προσωπικότητα σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης. Στο Γ. Ευσταθίου, Κ. Ευθυμίου, Ν. Χαρίλα, (Επίμ. Έκδ.), Γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας: θεωρία και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων (σσ. 102 – 28). Αθήνα: Εκδόσεις ΙΕΘΣ.
  • Ramnero, J., & Törneke, N. (2008). ABCs of human behavior: Behavioral principles for the practicing clinician. Oakland, CA: New Harbinger & Reno, NV: Context Press.
  • Pryor, K. (2002). Don't Shoot the Dog!: The New Art of Teaching and Training. Interpet.