Τεχνικές χαλάρωσης

Διδάσκουσες: Φ. Λέκκα & Ρ. Παλαιολόγου

Περιεχόμενο:
Χαλάρωση είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την απουσία περιττής σωματικής έντασης και συνδέεται με την παρουσία συγκεκριμένων συναισθημάτων όπως ηρεμία, άνεση και γαλήνη. Η χαλάρωση είναι μια δεξιότητα και μπορεί να επιτευχθεί μέσω εξάσκησης σε συγκεκριμένες τεχνικές.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τεχνικές που επικεντρώνονται στη σωματική αντίδραση στο στρες (αντίδραση πάλης – φυγής) με στόχο τη μείωση της μυϊκής έντασης, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις ότι το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση στρες.

Στο σεμινάριο καλύπτονται οι παρακάτω ενότητες:

  • Σωματική επίγνωση - Αναγνώριση του τρόπου που το σώμα αντιδρά στο στρες: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν έγκαιρα την ένταση που συσσωρεύεται στο σώμα τους. Το σώμα είναι δυνατόν να συσσωρεύει ένταση πολύ πριν αυτό γίνει συνειδητά αντιληπτό. Έτσι, το πρώτο βήμα στην αναγνώριση της μυϊκής έντασης και στην προσπάθεια μείωσή της είναι η καλλιέργεια σωματικής επίγνωσης μέσω συγκεκριμένων ασκήσεων.
  • Η σημασία της αναπνοής στην επίτευξη χαλάρωσης: Επίτευξη επίγνωσης της αναπνοής και εξάσκηση σε τεχνικές όπου ο τρόπος αναπνοής είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη χαλάρωσης (διαφραγματική αναπνοή, αναπνοή συνδυασμένη με μέτρημα, αναπνοή συνδυασμένη με δήλωση προς τον εαυτό).
  • Κατανόηση και εξάσκηση στην τεχνική της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης
  • Κατανόηση και εξάσκηση στη χαλάρωση με τη χρήση νοερών εικόνων

Βιβλιογραφία:

  • Davis, M., Eshelman, E., & McKay, M. (2008, 5th edition). The relaxation & Stress Reduction Workbook. New Harbinger Publications.
  • Payne, R. & Donaghy, M. (2010, 4th edition) Relaxation Techniques. A practical guide for the health care professional. Churchill Livingstone, Elsevier.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα