Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Διδάσκουσα: Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Στη σύγχρονη ψυχιατρική σκέψη, η Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΔΑΨ) ταξινομείται στις αγχώδεις διαταραχές και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ιδεοληψιών ή καταναγκασμών. Συνδέεται με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, με άλλες αγχώδεις διαταραχές, καθώς και με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Αν και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι σπάνια στον γενικό πληθυσμό, πρόσφατες κοινοτικές μελέτες έχουν δείξει μια επικράτηση ίση με 2,5%.

Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται οι θεωρίες μάθησης και η γνωσιακή θεωρία που ερμηνέυουν την εγκατάσταση και διατήρηση της ΙΔΑΨ. Αναλύονται τα στάδια της θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς και οι κυριότερες συμπεριφοριστικές και γνωσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΙΔΑΨ. Η ανάλυση κλινικών περιστατικών βοηθά στην κατανόηση της εφαρμογής του Γ/Σ μοντέλου θεραπείας στην ΙΔΑΨ

Σημειώσεις: Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεωρία και θεραπεία για την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα