Ενότητα Ε'

 • 23/10/2017
  Εισαγωγή στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων: ιδιαιτερότητες, συστατικά και χαρακτηριστικά
   Χαρακτηριστικά και ανάγκες διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων
   Ο ρόλος και η συμμετοχή των γονέων. Δεοντολογικά ζητήματα.

  Γιαννοπούλου Ι.

 • 30/10/2017
  Πρώτες συναντήσεις με το παιδί και τους γονείς
   Λήψη Ιστορικού: Τι περιλαμβάνει και για ποιο λόγο χρειάζεται να το γνωρίζουμε.
   Αξιολόγηση, Θεραπευτική σχέση, ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο, κατάρτιση λίστας προβλημάτων, κινητοποίηση

  Καλαντζή-Αζίζι Α.

 • 6/11/2017
  Μοντέλο αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με το ΓΣΘ μοντέλο: Πώς σχηματίζονται οι δυσλειτουργικές γνωσίες και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές
  Αγγελή Κ.
 • 13/11/2017
  Διατύπωση περίπτωσης στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων, μέσω κλινικών παραδειγμάτων και αξιοποίησή της στη θέση θεραπευτικών στόχων
  Γιαννοπούλου Ι.
 • 20/11/2017
  Τεχνικές και μέθοδοι Α'
  Αγγελή Κ. , Βαρβέρη Χ. & Κακλαμάνη Γ.
 • 27/11/2017
  Τεχνικές και μέθοδοι Β'
  Αγγελή Κ. ,Βαρβέρη Χ. & Κακλαμάνη Γ.
 • 4/12/2017
  Τεχνικές και μέθοδοι Γ'
  Αγγελή Κ. ,Βαρβέρη Χ. & Κακλαμάνη Γ.
 • 11/12/2017
  Τεχνικές και μέθοδοι Δ'
  Αγγελή Κ. ,Βαρβέρη Χ. & Κακλαμάνη Γ.
 • 18/12/2017
  Παρουσίαση περιστατικών ΓΣ παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους
   Από το στάδιο της αρχικής αξιολόγησης μέχρι την ολοκλήρωση της παρέμβασης
   Διατύπωση περίπτωσης, σχεδιασμός παρέμβασης, παιχνίδια ρόλων

  Αγγελή Κ. , Βαρβέρη Χ. & Σοφιανοπούλου Α.

 • 8/1/2018
  Εργασία με γονείς - Παραδείγματα συγκεκριμένων δυσκολιών - Ολοκλήρωση θεραπείας με παιδιά και εφήβους
  Κακλαμάνη Γ. & Βαρβέρη Χ.