Ενότητα Α'

1. Εισαγωγή

2. Συμπεριφοριστική Ανάλυση και Γνωσιακές Συμπεριφοριστικές Τεχνικές

3. Αγχώδεις διαταραχές

4.Θεραπεία ζεύγους & οικογένειας

5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

6. Συναισθηματικές διαταραχές

7. Διαταραχές διατροφής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑΣ (διεξάγονται Σαββατοκύριακα)

  1. 18-19 Ιανουαρίου 2020, 10.00 - 15.00
    Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία
    Ν. Χαρίλα
  2. 22-23 Φεβρουαρίου 2020, 10.00 - 15.00
  3. 21-22 Μαρτίου 2020, 10.00 - 15.00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσίες, ομαδική εργασία, γραπτές εξετάσεις