Ενότητα Α'

1. Εισαγωγή

2. Συμπεριφοριστική Ανάλυση και Γνωσιακές Συμπεριφοριστικές Τεχνικές

3. Αγχώδεις διαταραχές

4.Θεραπεία ζεύγους & οικογένειας

5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

6. Συναισθηματικές διαταραχές

7. Διαταραχές διατροφής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑΣ (διεξάγονται Σαββατοκύριακα)

  1. 9-10 Ιανουαρίου 2021, 10.00 - 15.00
    Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία
    Ν. Χαρίλα
  2. 6-7 Φεβρουαρίου 2021, 10.00 - 15.00
  3. 3-4 Απριλίου 2021, 10.00 - 15.00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσίες, ομαδική εργασία, γραπτές εξετάσεις