Ενότητα Α'

1. Εισαγωγή

2. Συμπεριφοριστική Ανάλυση και Γνωσιακές Συμπεριφοριστικές Τεχνικές

3. Αγχώδεις διαταραχές

4.Θεραπεία ζεύγους & οικογένειας

5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

6. Συναισθηματικές διαταραχές

7. Διαταραχές διατροφής

ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑΣ (διεξάγονται Σαββατοκύριακα)

 1. 19-20 Ιανουαρίου 2019, 10.00 - 15.00
  Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία
  Ν. Χαρίλα
 2. 16-17 Μαρτίου 2019, 10.00 - 15.00
  Η καταλληλότητα της ΓΣΘ σε παιδιά και εφήβους: γνωστική ανάπτυξη και ΓΣΘ, διαφορές μεταξύ ΓΣΘ σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους
  Α. Καλαντζή - Αζίζι& Γ. Κακλαμάνη

  Ανάγκες των παιδιών και παράμετροι της γονεϊκής συμπεριφοράς: πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και ψυχοπαθολογία
  Κ. Αγγελή

 3. 6-7 Απριλίου 2019, 10.00 - 15.00
  Θεραπεία οικογένειας σε σχέση με προβλήματα παιδιών και εφήβων
  Α. Καλαντζή-Αζίζι
 4. Παρουσίαση περιστατικών από τη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
  Α. Σοφιανοπούλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παρουσίες, ομαδική εργασία, γραπτές εξετάσεις